galleri

 • 3. mars 2016

  Store delar av dei historiske arkiva ved British Museum lagrast i ein kjellar under hovudbygningen. Foto: Kate Aras, The Proof In The Pages

 • 3. mars 2016

  I en pappboks i arkivet låg restane av ei sprengd bombe, funne etter eit øydeleggjande treff i museet.

 • 3. mars 2016

  På dette bilde kan vi sjå kor store skadar det vart på museet av bomba som treff under den andre verdskrigen. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 3. mars 2016

  Pergamentbrevet kor Sir Hans Sloane donerar bor si gedigne private samling til kong George II mot ein kompensasjon til arvingane. Foto: Kulturhistorisk musem, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 3. mars 2016

  T. E. Lawrence, betre kjend som Laurence of Arabia, hadde vore aktiv i utgravinga av oldtidsstaden Carchemish i Tyrkia i tida omkring 1913. I arkivet fikk vi sjå brev han hadde skrive til British Museum undervegs i utgravinga. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 3. mars 2016

  Det meste av dei offisielle teikningane av museumsbygningen er arkivert hos det gjeldande departementet, men nokon av dei mindre offisielle skissene hadde museet fått behalde og vi fikk ta ein titt. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 3. mars 2016

  Eit av utkasta til dei fyrste billettane for inngang til British Museum. For å få tak i ein måtte det søkjas skriftleg på førehand. Foto: British Museum

 • 3. mars 2016

  Frå sentralarkivet i kjellaren og opp til samlingsarkivet for Britain, Europe and prehistory vart vi ført gjennom tronge gangar og smale trapper. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen