galleri

 • 3. juni 2016

  Vassdragundersøkelser Tokke-Vinje. Steinalderboplass ved lokaliteten Nordre Fjarefit. Om du ser nøye etter kan du kjenne igjen lokaliteten fra filmsnutten i blogginnlegget. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kjell Bertheau Johannesen

 • 3. juni 2016

  Et kapittel fra Håndbok for høyfjellregistranter fra 1958 - Om anvendt teltakrobatikk. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 3. juni 2016

  Omslaget til Håndbok for Høyfjellsregistranter. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 3. juni 2016

  Forside og innholdsfortegnelsen til den faglige innberetningen fra de arkeologiske undersøkelsene som ble gjennomført i Tokke-Vinjevassdraget i 1958. Innberetningen er skrevet av Irmelin Martens. Foto: Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 3. juni 2016

  Et avsnitt i Håndbok for høyfjellsregistranter "Om at swizzrulle torv". Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 3. juni 2016

  Tittelblad i Håndbok for høyfjellsregistranter. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg