Galleri

 • 28. okt. 2016

  Zeutens maleri av steinsetning på Sandtra av Lauve, Tjølling. Under bildet står det "Ved Løve". Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 28. okt. 2016

  Under Zeutens maleriet av bautasteinen på Hasle, må vi anta at det er han selv som har skrevet følgende: "Figuren et godt hoved mindre og en norsk bondedreng. Stenen er 9 alen höi. I Tjölling Sogn ikke langt fra gaarden Löve". Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 28. okt. 2016

  Detalj fra maleriet av steinen nær Löve gård i Tjølling. Foto: Kulturhistorisk museum / Anne Britt Halvorsen

 • 28. okt. 2016

  Zeutens maleri av bautasteinen på Ødelund i Brunlanes. Under motivet står det "Ødelund, Brunlanes Pg.". Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 28. okt. 2016

  Maleri av "Skipsrøysa" på Mølen, Brunnlanes. På maleriet er det blant annet notert "Nevlunghavn". Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 28. okt. 2016

  Zeuten har også tegnet en oversikt over gravfeltet på Mølen. Under tegningen har han notert. "Vervogens Udmark paa den smale landtunge der (...) ud mod Fugløen  mellem Havet og Helgeroa-bugten". Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen