Galleri

 • 23. nov. 2016

  Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg var ein sentral skikkelse i stiftinga av Selskabet for Norges vel og opprettinga av antikvitetskommisjonen. Signaturen hans kan du sjå nedst på side to i stiftingsbrevet. Portrettet er malt av Asta Nørregaard i 1914 etter ein original av Olof Johan Södermark. Maleriet tilhørar Oslo Museum. Foto: DigitaltMuseum , CC BY-SA 4.0

 • 23. nov. 2016

  Bilete av brevets framside der både avsendar og mottakar er notert. Seglet tilhørar Det kongelige selskab for Norges vel. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kirsten Jensen Helgeland

 • 23. nov. 2016

  Den fyrste sida av antikvitetskommisjonens stiftingsbrev. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kirsten Jensen Helgeland

 • 23. nov. 2016

  Side to av antikvitetskommisjonens stiftingsbrev. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Kirsten Jensen Helgeland