galleri

 • 27. sep. 2016

  Her ser vi Vikingskipshuset under utbygging. Bildet er tatt i 1928/-29. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0

 • 27. sep. 2016

  Bildet er tatt under en befaring av byggingen av Vikingskipshuset på Bygdøy i 1918. Fra venstre, Else Grieg, Sigurd Grieg, Astrid Krafft, Sofie Krafft og A. W. Brøgger. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Paul Johansen / CC BY-SA 4.0

 • 27. sep. 2016

  Gjennomslagskopien av Gabriel Gustafsons brev til Komiteen for hust til vikingskipene er å finne i museumsarkivet i Kulturhistorisk museum. I bakgrunnen kan vi skimte Gustavson selv fra et annet bilde. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

 • 28. sep. 2016

  Utdrag fra Gustafsons brev til komiteen for hus til vikingskipene fra 1913. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen