Galleri

 • 1. feb. 2017

  Alle mappene er sirlig merket med sted og antallet blad med avtrykk. Her fra mappen med avtrykk av likstenen til Margreta Finsdatter i Finnøy kirke. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 1. feb. 2017

  Avtrykkene i pappmasjé ble ofte gjort i flere biter. Her fra avtrykk av likstenen til Margreta Finsdatter i Finnøy kirke. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 1. feb. 2017

  Etter å ha puslet sammen de ulike bitene fra avtrykket kan vi se og lese avtrykket av likstenen til Margreta Finsdatter i Finnøy kirke. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 2. feb. 2017

  Innføringen over avtrykket av likstenen med majuskler fra Finnøy kirke. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 2. feb. 2017

  Forsiden av Katalog over aftryk og afgnidninger af indskrifter i oldsagsamlingens arkiv. Trolig før i pennen av Oluf Rygh. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 2. feb. 2017

  Innføringen over avtrykket av innskriften på kirkeklokken fra Melhus kirke. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 1. feb. 2017

  Avtrykkene fra kirkeklokken i Melhus kirke, datert 1858. Bitene er nummerert med blyant. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 1. feb. 2017

  I arkivets kjeller står det to tre-kister med avtrykk av innskrifter. En god del er utført i pappmasjé. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 1. feb. 2017

  Innholdet i den ene tre-kisten med avtrykk av innskrifter. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg