Galleri

 • 30. mai 2017

  Mer enn 28 arkivbokser merket med "Jan Petersen Forarbeider" oppbevares i museumsarkivet. Boksene inneholder først og fremst Petersens "lappotek", blant annet fra forarbeidene til De Norske Vikingesverd fra 1919. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 30. mai 2017

  I arkivboksene fra Petersens forarbeider finnes også bøker med kort-kataloger og funnprotokoller. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 31. mai 2017

  En stikkprøve i Petersens "lappotek" viser hvordan lappene er geografisk organisert innen for gjenstandstype. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 31. mai 2017

  Eksempel på en lapp med beskrivelse og skisse av en øks. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 31. mai 2017

  Nok en øks, denne gang fra Hurum i Buskerud, er beskrevet og omrisset skissert på en lapp. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 • 30. mai 2017

  Et eksempel på innholdet i en av boksene med Jan Petersens forarbeider. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg 

 • 30. mai 2017

  En stikkprøve i Petersens "lappotek" viser en innførsel med skisse og informasjon om et sverd fra Ve i Tveit, i dagens Kristiansand kommune. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg