En mumie blir bragt i land

I august 1838 ankom korvetten Ørnen havnen i Christiania, etter et øvelsestokt i Middelhavet. Om bord var en gave til det Kongelige Norske Universitet, skjenket av den norsk-svenske generalkonsulen i Alexandria, Giovanni Anastasi. Gaven bestod av en egyptisk mumie i en kiste med tilhørende ytterkiste, og 42 arabiske, persiske og tyrkiske bøker.

Utsnitt fra avisen "Den Constitutionelle" lørdag 18. august 1838. (For transkripsjon, se nederst på siden).

Dette var før universitetet hadde sine nåværende bygninger nær Slottet, og holdt til i Mariboegården i Prinsens gate 20. Denne tre-etasjes bygningen i empirestil var i sin tid Christianias høyeste bygning, og huset Universitetet og de gryende museumssamlingene mellom 1820 og 1852.

De første årene

Ikke lenge etter ankomsten ble mumien pakket opp og undersøkt av de to professorer Jens Rathke og Christopher A. Holmboe, før den ble stilt ut i det Zoologiske museets rom. Liggende i den åpne kisten ble fristelsen for stor for de besøkende i utstillingen, og mange forsynte seg av mumietekstilene. Etter at dette hadde pågått over år, og bandasjene ble mer og mer redusert, ble lokket satt på, og mumien med kistene formelt overført til samlingen av nordiske oldsaker i 1842, i påvente av opprettelsen av et etnografisk museum.

Universitetets hovedbygning i årene 1820-1852.

Da vi så fikk vårt Etnografiske museum i 1853, fikk mumien sin tilhørighet her. I 1857 fikk dette nye museet tre små og lavloftede rom i Midtbygningen på Universitetet, kanskje ble den stilt ut der? Vi kan også tenke oss at den var utstilt da Historisk museum åpnet på Tullinløkka i 1904, sammen med deler av Egypt-og Antikksamlingen i 2. etasje. Dismutenibtes og kistene ble overført fra Etnografisk samling til Antikk-samlingen i 2003. Vi så dem i utstillingen «Mumien lever» i 2002-2003, siden den gang har gruppen vært i den permanente utstillingen i museets Egypt-sal. 

Den Constitutionelle 3die Aarg. No. 230. 1838  Løverdag 18de August.

Redactionen har fra Universitetets Bestyrelse modtaget følgende interesante Meddelelse at indrykke: Corvetten Ørnen har fra sit Øvelsestogt i Middelhavet hjembragt som Gave til det Kongl. Norske Universitet fra den norsk-svenske Generalconsul i Alexandrien, Hr. Anastazy, en egyptisk Mumie i en dobbelt med Gudebilleder og Hieroglypher bemalet Kasse, samt 42 Bind arabiske, tyrkiske og persiske Bøger, trykte i Bulak ved Cairo, iblandt hvilke især ere at merke et stort arabisk-tyrkisk Lexicon i tre Bind (en tyrkisk Oversættelse av Fitnzabadis arabiske lexicon, kaldet Kamus eller Oceanet) og en fuldstændig Udgave af Tusinde og Een Nat i Grundssproget.

 

Av Anne Håbu
Publisert 2. feb. 2016 12:17 - Sist endra 3. feb. 2021 10:46