Steinar Kristensen

Senior Engineer - Digital Documentation
Norwegian version of this page
Phone +47 22859676
Mobile phone +47 90178298
Username
Visiting address St. Olavsgate 29 "the small house in the back yard" 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass
Tags: GIS, Archaeology, Field documentation, Intrasis, RPAS, Drones, Iron Age, Board game, Photogrammetry, RTI, Databases, MUSIT

Publications

 • Kristensen, Steinar (2015). Coins found in medieval churches - the challenge of digitizing and the (re)use of data, In Katarzyna Piotrowska & Piotr Konieczny (ed.),  CONDITION.2015 Conservation and digitalization.  National Maritime Museum in Gdańsk.  ISBN 978-83-64150-10-4.  Kapittel.  s 153 - 157

View all works in Cristin

 • Simonsen, Margrete Figenschou; Sæther, Kathryn Etta & Kristensen, Steinar (2019). Bærums rike historie. Arkeologiske utgravninger og funn..
 • Matsumoto, Mieko; Uleberg, Espen; Kristensen, Steinar & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2018). LOUD and FAIR Norwegian archaeologicsl data.
 • Kristensen, Steinar & Samdal, Magne (2017). One stone, two men, three methods. Different methods – different data? Rockart analysis testing RTI, photogrammetry and laserscan.
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne & Uleberg, Espen (2016). Fra bakke til luft til skjerm - arkeologisk dokumentasjon fra tekst til 3D..
 • Kristensen, Steinar (2015). “Coins found in medieval churches – the challenge of digitization and the reuse of data..
 • Kristensen, Steinar (2015). Intrasis og feltdokumentasjon ved Universitetsmuseene.
 • Kristensen, Steinar (2015). Religion and money; economy of salvation. Coins in medieval churches – the challenging of GIS in a multidisciplinary project.
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar & Vogt, David (2015). ”One stone with rock art; four documentation techniques”.
 • Kristensen, Steinar & Uleberg, Espen (2015). Forhistorien i bygdene våre sett gjennom Kulturhistorisk museums sine arkiver. Vil du være med? Kulturhistorisk museum inviterer deg til nettdugnad.
 • Kristensen, Steinar & Uleberg, Espen (2015). Forhistorien i bygdene våre sett gjennom Kulturhistorisk museums sine arkiver. Vil du være med? Kulturhistorisk museum inviterer deg til nettdugnad..
 • Trier, Øivind Due; Johansen, Hans Marius; Kristensen, Steinar; Pilø, Lars Holger & Tonning, Christer (2015). Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management. Project report 2014. NR-notat. SAMBA/07/15.
 • Eggen, Inger Margrete & Kristensen, Steinar (2014). Digital dokumentasjon, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-7.  s 72 - 75
 • Kristensen, Steinar (2014). Digitalisering av gammel feltdokumentasjon - en skattekiste med utfordringer. GIS-analyser i prosjektet «Religion and Money». Show summary
 • Kristensen, Steinar (2014). Utfordringer ved digitalisering av analog dokumentasjon. Show summary
 • Trier, Øivind Due; Kristensen, Steinar; Loska, Anke; Pilø, Lars Holger; Samdal, Magne; Tonning, Christer; Zortea, Maciel & Kristiansen, Monica (2014). Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management.Project report 2013. NR-notat. SAMBA/04/14.
 • Trier, Øivind Due; Kristensen, Steinar; Larsen, Siri Øyen; Pilø, Lars Holger; Stomsvik, Knut Harald; Tonning, Christer & Zortea, Maciel (2013). Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management. Project report 2012. NR-notat. SAMBA/09/13. Show summary
 • Persson, Per Åke; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Kristensen, Steinar (2011). Årsrapport 2010 Årsrapport fra Vefoldbaneprosjektet.
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2011). Stedfast i mesolitikum?.
 • Uleberg, Espen & Kristensen, Steinar (2011). Tilgjengeliggjøring og lagring av arkeologisk dokumentasjon.
 • Trier, Øivind Thorvald Due; Brun, Trude Aga; Gustavsen, Lars; Kristensen, Steinar; Salberg, Arnt Børre; Solberg, Rune; Stomsvik, Knut Harald; Tonning, Christer & Larsen, Siri Øyen (2010). Application of satellite data in management of cultural heritage. Project Report 2009. NR-notat. SAMBA/35/09.
 • Nyland, Astrid Johanne; Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Schaller Åhrberg, Eva & Kristensen, Steinar (2008). Foreløpige resultat fra E18 Brunlanesprosjektet - tidligmesolittiske boplasser i Vestfold.
 • Nyland, Astrid Johanne & Kristensen, Steinar (2008). Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Larvik-Porsgrunn.
 • Kristensen, Steinar (2007). Brettspillet - Jernalderkrigerens virtuelle arena : Strategispill i sørøst-Norge i jernalder.
 • Kristensen, Steinar (2004). Fra gravning til data : den digitale dokumentasjonen av vikingtidsbyen Kaupang. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (2), s 4- 13

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Mar. 20, 2020 2:23 PM

Projects

No ongoing projects