Hva er et objekt?

I dette seminaret utforsker vi de abstrakte kreftene som påvirker en utstilling av kulturhistoriske, religiøse, så vel som arkitektoniske objekter og kunst.

Plakat med teksten "Prosjekt om utstillingsarkitektur".

Er det subjektet – i form av kurator og/eller publikum – som gir objektet mening, eller har objektene en egenverdi som opererer uavhengig av sammenhengen de opptrer i?

Sammen ønsker vi å forstå hvordan en utstilling bidrar til, eller vanskeliggjør, at objektets historie fortelles. Innleggene og samtalene har til hensikt å skape en større forståelse for hva som bestemmer gjenstanders kvalitetsforståelse, og i hvilken grad utstillingssammenhengen bidrar til objektets mening. Til syvende og sist er det utstillingen publikum vil få oppleve.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 16. mai.

Om seminarserien "Hva er en utstilling"

Seminarrekken stiller spørsmål rundt hvilken kraft et rom, gjenstander og arkitektur har til å påvirke mennesker på ulike nivåer – gjennom kunnskap, sanseinntrykk og kroppslige erfaringer? Hvordan spiller utstillingsarkitektur og gjenstander hverandre opp?

Dette samarbeidsprosjektet er dynamisk organisert mellom ROM for kunst og arkitektur og Kulturhistorisk museum. Sammen arrangerer de seminarer, initierer samtaler og produserer film og faglige publikasjoner knyttet til utstillingsproduksjon etter hvert som ideer, spørsmål og løse tråder dukker opp.

Bidragsytere

  • Anne Szefer Karlsen, kurator og professor i kuratorpraksis ved Kunstakademiet, KMD, Universitetet i Bergen
  • Bjørn Jørund Blikstad, kunstner og ph.d.-stipendiat ved avdeling design ved Kunsthøgskolen i Oslo
  • Kathy Elliott, museumslektor ved Kulturhistorisk museum
  • Kjetil Fallan, professor i designhistorie ved Universitetet i Oslo
  • Morten Stige, kunsthistoriker og partner i Fabrica Kulturminnetjenester
  • Petrine Vinje, kunstner og ph.d.-stipendiat ved avdeling kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
  • Ulf Holmene, fagdirektør i kulturminneavdelingen Riksantikvaren
  • Øivind Fuglerud, professor i Sosialantropologi ved Kulturhistorisk museum
  • Åslaug Mitdal, faglig leder ved Skimuseet
Publisert 12. apr. 2022 11:20 - Sist endret 11. mai 2022 13:00