Peter Anker og Danmark-Norges koloni i Koromandel-kysten

Peter Anker (1744-1832) var en norsk embetsmann med opphav i en av Norges rikeste og mest profilerte familier. Han begynte sin embetskarriere som dansk-norsk konsul i den engelske kystbyen Hull og ble senere dansk-norsk generalkonsul for Storbritannia.  Fra 1788 til 1806 var han generalguvernør for den dansk-norske kolonien Trankebar på Koromandel kysten i det sørlige-India. Hans guvernørperiode for denne strategiske handelskolonien på den tamilske talende Koromandel-kysten falt sammen med de dramatiske sosio-økonomiske omveltningene som fulgte krigføringen mellom europeiske koloniherrer (Baumann 1989).  Ankers guvernørskap bevitnet startsfasen av Napoleons krigene som førte til ytterligere konflikt mellom imperier som England, Østerrike, Frankrike og Holland på det indiske subkontinentet, Europa, Atlanterhavet og Karibia.

 

Ankers maleri av konolnibyen Trankebar, år 1790

Ankers maleri av kolonibyen Trankebar fra 1790

Koromandel kysten og handel

Koromandel kysten i det sørlige India har lenge inngått som et strategisk viktig område for å regulere og kontrollere den verdenshandelen som går via Det indiske hav. Den var sentral i å knytte handel fra Europa, Afrika og Amerika sammen med India og Kina. Etableringen av forbindelser mellom disse områdene var et kappløp som førte til at mange europeiske kolonimakter lette etter handelsstasjoner og kolonier i land rundt Det indiske hav fra det 16. til det 20. århundre.

Eksotiske varer og råstoffer fra det indiske subkontinentet var sterkt ettertraktet i det europeiske markedet og en hjørnestein i kolonialherrenes merkantile økonomiske interesser.  Krydder som pepper, kardemomme og kanel var verd sin vekt i gull, og dermed bestemte Danmark-Norge seg for å «dra dit pepperen gror».

Den danske kongen sendte den dansk-norske admiral Ove Gjedde ut på en mislykket ekspedisjon til Ceylon (dagens Sri Lanka) for å åpne en handelsstasjon der. Som en følge av denne ekspedisjonen og Ove Gjedde’s personlige forbindelser med Nayak rajaen av Thanjavur, begynte historien om Danmark-Norges koloni i det Indiske hav på midten av 1600-tallet heller lengre nord enn ønsket, i det sørlige India. Trankebar var under besittelse av ulike dansk-drevne handelskompanier bl.a. den Danske Asiatiske Kompagni, frem til 1777 da styringen ble overtatt av den dansk-norske staten  (Hodne 2008; Hysing 2002; Baumann 1989). Trankebar var frem til 1845 I dansk besittelse før den ble overtatt av England og innlemmet I det Britisk styrte koloniale India.

Rundt midten av 1700-tallet så Trankebar en oppblomstring av handel og generering av kapital. Trankebar var også et sentrum for bomullsproduksjon for eksport, bomull var sterkt etterspurt i det europeiske markedet (Hodne 2008:11). Doretha Hysing påpeker at rivaliseringen og krig mellom de store koloniherrene førte med seg en oppblomstring og økt virksomhet for dansk-norske handelsstasjoner (Hysing 2002).  Under Ankers tid var Trankebar befolket av, i tillegg til den lokale Indiske befolkningen og dansk-norske tjenestemenn, både franskmenn og engelskmenn som drev sine virksomheter i byen. Det var også forekomst av enkelte fra Holland og Portugal. 

Maleri av Ankers Guvernørbolig i Trankebar
Maleri av Ankers Guvernørbolig i Trankebar

 P. Anker og Trankebar

Det var i denne perioden vanlig, for norsk-danske og europeiske embetsmenn, og funksjonær å samle seg rikdom under sine opphold i koloniale India. Dette var mulig som resultat av kapital-strømmen som ble generert av den koloniale handelen. Peter Anker lyktes ikke med dette.

Peter Ankers bror, Carsten som var konsul for Danmark-Norge i England, og industriherre og regnet som Norges rikeste mann, skrev dette om sin bror da han returnerte etter 18 år i Trankebar:

"Han har altsaa smukt været i Ostindien, hvor den aller yngste Comptoire-Betjent samler Formue…. Efter 18 Aars Ophold hvoraf den største Tid blev henslidt under Chichanerier og Forfølgelser, er han kommet hjem med en svækket Constitution, og maa nu flytte hen til sin Broder for ikke at døe med gjæld.Saadan blev hans Skæbne" (Hysing 2002: 56)  

Dette hadde sin bakgrunn i konflikter mellom lokale tamilske elite grupper, europeiske embetsmenn og handelsmenn i Trankebar. Peter Anker skriver: ’ Mine Grundsætninger have ikke tilladet mig at samle Formue, som sædvanligt naar man gaar til Indierne’ (Hysing 2002: 32)

Anker skriver ved sitt ankomst til Trankebar dette :

" I det hele taget var det indtryk, som den nye guvernør modtog ved sin ankomst, ikke det aller gunstige. På grund af dårlig bestyrelse var trankebar, hvis distrikt hørte til de rigeste udstyrede egne i Indien, efterhånden kommet i et sådan forfald, at alle grenene af forvaltningen trængte til en kraftig indgriben for igjen å komme på fode” (Hysing 2002: 54)

Peter Anker viste i sin guvernørperiode en usedvanlig vilje til å rydde opp i den korrupsjon og  det vanstyre som fantes i Trankebar.  Som han påpekte ”De mange prokuratorer, hvoraf der vrimlede i Trankebar, forledede de uvidene innfødte til allehånde processer og fremkalde derved mangfoldige forviklinger og ubehageligheder. De innfødte bleve udsugede..”

 

Innsamleren og kunstneren

Peter Anker var amatørmaler og benyttet sin embetstid i Trankebar til å avbilde det tropiske landskapet med alle sine templer i en rekke malerier. Hans samling av vakre malerier fra Sør-India og Ceylon, består av både hans egne verk og av verk fra besøkende europeiske kunstnere. Denne samlingen befinner seg i magasinene til det Kulturhistoriske museum i Oslo.  Han var også en ivrig innsamler og brorparten av hans gjenstandssamling er oppbevart i det danske Nasjonalmuseet i København.

 

Når han endelig vendte tilbake, levde Peter Anker et ellers lite begivenhets fylt liv, med unntak av at han var deltagende i den historiske riksforsamlingen av det Norske storborgerskapet ved Eidsvoll i 1814, når Norge endelig trådte seg ut av over 400 år med danske overherredømme. I motsetning til sin bror Carsten, støttet Peter Anker opp, om en union med Sverige, og under denne prosessen ble forholdet mellom brødrene svekket.

 

Litteraturliste

Baumann, C. Hanne 1989. Tranquebars Landsbyer i Det 18.århundrede: En undersøgelse af dansk indflydelse på de sydøstindiske landsbyer med særlig henblik på: Jordsystemet, beskatning og lokal administration. Specialeafhandling ved Københavs Universitetet, Historisk Institut, august 1989.

Hodne, Kjell 2008. "Danske embetsmenn og indiske eliter I kolonien Trankebar: interaksjoner, 1777 - 1808" I Tranquebar Initiativets Skriftserie. Nr.5 2008

Hysing, Dorthea 2000.”Peter Anker-samlingen i Etnografisk museum”, i Kunst og Kultur 1/2000, s.30-50, Oslo

 Hysing, Dorthea 2002. ”Generalguvernør Peter Anker (1744-1832) maler og samler”, Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo

Utstillingen ”Minner fra India – 20 år i Trankebar. Generalguvernør Peter Anker (1744-1832) maler og samler”, er den første offentlige presentasjonen av samlingen 
Utstillingen var f.o.m 12. april 2002. t.o.m. 11.august 2002.

Av Athithan Jayapalan
Publisert 18. aug. 2016 14:02 - Sist endret 31. aug. 2016 10:20