Artikler

Ankers måleri av tempelkompleksa ved Kombakonam nær Tarangampadi i distriktet Thanjavur i dagens Tamil Nadu
Publisert 6. okt. 2016 14:18

Trass i verksemda som generalguvernør for den viktige dansk-norske kolonien Trankebar (Tarangampadi, som tyder «den syngjande bølgje» på det lokale språket tamil) i åra 1788-1806, brukte Peter Anker (1744-1832) mykje tid og ressursar både til å måle sjølv og til å samle inn kunstverk frå andre europeiske kunstnarar.

Publisert 13. jan. 2015 10:01

Theodor Peder Amundsen Ring blei fødd i 1866 i Solør, og blei uteksaminert ved Sjøkrigsskolen i Horten som sekondløytnant i 1887, 21 år gamal.