Arne Kjell Røkkum

Professor emeritus - Kulturhistorisk museum
English version of this page
Telefon +47 22859965
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 19. mai 2014 10:25