Egil Mikkelsen

Professor emeritus
Bilete av Egil Mikkelsen
English version of this page
Mobiltelefon +4790133994
Brukarnamn
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi, Religionsarkeologi, Kristningen av Norge, Buddhism in the Maldives, Villreinfangsten som verdensarv

Publikasjonar

 • Mikkelsen, Egil (2015). Fra dansk provins til unionsoppløsning. Antiquitetscommissionen av 1811 og de første hundre år med arkeologiske museer i Norge. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 168, s. 203–228.
 • Mikkelsen, Egil (2015). Hus fra førromersk jernalder i Østfold. Utgravninger av boplassområde på Tvistein, Skulberg i Spydeberg fra yngre bronsealder og førromersk jernalder. Viking. ISSN 0332-608X. 78, s. 63–94.
 • Mikkelsen, Egil (2008). The Vikings and Islam. I Brink, Stefan & Price, Neil (Red.), The Viking World. Routledge. ISSN 0415333156. s. 543–549.
 • Mikkelsen, Egil (2008). Arne Skjølsvold 1925-2007. Viking. ISSN 0332-608X. LXXI, s. 203–206.
 • Mikkelsen, Egil (2006). The find in its context. I Fuglesang, Signe Horn & Wilson, D. M. (Red.), The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century. Institutum Romanum Norvegiae . ISSN 88-88620-21-4. s. 29–53.
 • Mikkelsen, Egil (2004). Før Historisk museum - Universitetsmuseenes eldste historie, Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-019-2. s. 36–59.
 • Mikkelsen, Egil & Hofseth, Ellen Høigård (2003). Viking. Norsk arkeologisk årbok. Viking. ISSN 0332-608X. LXVI.
 • Mikkelsen, Egil (2002). Visjoner for et nytt kulturhistorisk museum på Sørenga. I Bøe, Alf (Red.), Vikingskipsseminaret 14 og 15 februar 2002. Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo. s. 13–22.
 • Mikkelsen, Egil (2002). Vikingskipshuset som museum. I Bøe, Alf (Red.), Vikingskipsseminaret 14 og 15 februar 2002. Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo. s. 221–227.
 • Mikkelsen, Egil (2002). Handel - misjon - religionsmøter. Impulser fra buddhisme, islam og kristendom i Norden 500-1000 e.Kr. Viking. ISSN 0332-608X. LXV - 2002, s. 91–136.
 • Mikkelsen, Egil (2002). Forskning - mangefaglighet - tverrfaglighet ved Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792. Nr. 1, s. 9–18.
 • Mikkelsen, Egil; Ballin, Torben Bjarke & Hufthammer, Anne Karin (2001). Tørkop. A Boreal Settlement in South-Eastern Norway. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. 70, 1999, s. 25–57.
 • Mikkelsen, Egil (2000). Fortiden for framtiden - museenes forvaltningsansvar, Trenger vi universitetsmuséene. Rapport fra dagsseminar Torsdag 21.september 2000 Universitetet i Oslo - Blindern. Nasjonalt utvalg for universitetsmuséene. Universitets- og høgskolerådet. s. 46–49.
 • Mikkelsen, Egil (2000). Archaeological Excavations of a Buddhist Monastery at Kaashidhoo, The Republic of Maldives. Essays in honour of Arne Skjøldsvold 75 years. Occasional Papers. 5, s. 153–171.
 • Mikkelsen, Egil (2000). Erling Johansen 1919-2000. Viking. ISSN 0332-608X. LXIII - 2000, s. 7–9.
 • Mikkelsen, Egil; Ballin, Torben Bjarke & Hufthammer, Anne Karin (1999). Tørkop. A Boreal Settlement in South-Eastern Norway. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. 70, s. 25–57.
 • Mikkelsen, Egil (1998). Islam and Scandinavia during the Viking Age. I Piltz, Elisabeth (Red.), Byzantium and Islam in Scandinavia. Acts of a Symposium at Uppsala University June 15-16 1996. Studies in Mediterranean Archaeology. Jonsered. s. 39–51.
 • Mikkelsen, Egil (1998). Et bidrag til datering av bronsealderens bergkunst i Østfold. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. ISSN 0806-3907. 21, s. 109–124.
 • Mikkelsen, Egil & Rolfsen, Perry (1998). Forskning og forvaltning: En diskusjon om forhistoriens fremtid - En kommentar til Joel Boaz. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 118–123.
 • Mikkelsen, Egil (1997). Ingvald M. Undset: his archaeological methods and views. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. IX, s. 41–55.
 • Helskog, Knut; Indrelid, Svein & mikkelsen, Egil (1976). Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Årbok / Universitetets oldsaksamling. ISSN 0333-130X. 1972-1974, s. 9–40.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mikkelsen, Egil (2019). Looting or Missioning.Insular and continental sacred objects in Viking Age contexts in Norway, Oxbow Books. ISBN 9781789253184. 241 s.
 • Mikkelsen, Egil (1997). Universitetets Oldsaksamling Årbok 1995/1996. Universitetet i Oslo. ISBN 82-7181-146-0. 151 s.
 • Johansen, Øystein; Marstrander, Lyder; Mikkelsen, Egil & Rolfsen, Perry (1980). Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen. Universitetets Oldsaksamling. ISBN 82-7181-014-6. 184 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mikkelsen, Egil; Solli, Brit & Aass, Christen (2011). Norsk Arkeologisk Selskap 75 år. Viking. ISSN 0332-608X. 74, s. 5–6.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2011). VIKING - Norsk Arkeologisk Årbok 2011 - Redaksjon. Viking. ISSN 0332-608X. 74.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2010). Redaksjonsmedlemmer: VIKING LXXIII - Norsk arkeologisk årbok. Hovedredaktør: Brit Solli. Viking. ISSN 0332-608X. LXXIII.
 • Aasland, Tora; Holme, Jørn; Aaraas, Olav; Bill, Jan & Mikkelsen, Egil (2010). Vikingskip til siste havn? [TV]. NRK1.
 • Mikkelsen, Egil (2008). Forvirrende flytteprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 17–17.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Kulturhistorien langs vassdragene - fra steinalder til reformasjonen - og litt til.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Ikke så dystert for universitetsmuseene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Flytting er forsvarlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Museumsdebatt. [Radio]. NRK P 2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Forslag om fredning av Vikingskipshuset. [Radio]. NRK P2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Vikingskipsfunnene. [Radio]. NRK P 2 "Dagsnytt atten".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Vikingeskip til Vestfold? [Radio]. NRK Vestfold.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Flytting av vikingskipene til Vestfold? [Radio]. NRK P2 "Søndagsavisen".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Kunstskatter smuldrer opp innenfra. [Avis]. Apollon 2/2006.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Riksantikvarens forslag om fredning av Vikingskipshuset. [TV]. NRK TV Østlandssendingen .
 • Mikkelsen, Egil (2006). Flytting av vikingskipene. [TV]. NRK TV Østlandssendingen.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Hvilke konsekvenser vil det få for universitetsmuseenes forskning dersom de løsrives fra universitetene? [Avis]. Museumsnytt nr.3.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Flytting av Osebergskipet. [Radio]. NRK P 2 "Dagsnytt atten".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Flytting av Osebergskipet. [TV]. NRK P2 Østafjells.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Debatt om flytting av vikingskipsfunnene fra Bygdøy til Bjørvika. [Radio]. NRK P2 "Detektor".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Flytting av vikingskipsfunnene til Bjørvika. [Radio]. NRK P 2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Vikingaskepp hotas av flyttning. [Avis]. Svenska Dagbladet.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Ja til flytting av vikingskipene. [Avis]. Dagsavisen.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Slik kan vikingskipene flyttes. [Avis]. VG.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Vikingskip i østerled. [Avis]. Dagsavisen.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Hard kamp om vikingskipene. [Avis]. Tønsberg blad.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Uenighet om flytting av skipene. [Avis]. Sandefjords Blad.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Skipene bør bli i Oslo. [Avis]. Sandefjords Blad.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Muggangrep koster museene millioner. [Avis]. Aftenposten Aften.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Skepsis til fristilling. [Avis]. Uniforum.
 • Mikkelsen, Egil (2006). The present situation for scholarly journals - "Viking".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Vikinger i møte med islam.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Hoenskatten - vikingtidens største gullskatt.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Arkeologiske utgravninger på Maldivene.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Sjövold, Thorleif. I Müller, Rosemarie (Red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Band 28). Walter de Gruyter (De Gruyter). s. 544–546.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Telemark (steinalder og bronsealder). I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 386–387.
 • Odder, Winnie & Mikkelsen, Egil (2005). ...som i et speil. Kina under keiser Jing Di.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Charlotte Blindheim 1917-2005. Viking. ISSN 0332-608X. LXVIII, s. 295–297.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Kulturhistorie som turistattraksjon? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Kulturhistorisk museum i Bjørvika. St.Hallvard. s. 50–53.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Dagsnytt 18. [Radio]. NRK P2.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Digitaliserer Osebergskipet. [Avis]. Uniforum.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Skanning av Osebergskipet. [Radio]. NRK Østlandsendingen.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Vikingskipene "hjem" til Gamlebyen. [Avis]. Avisa Østbyen.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Flytting av vikingskipene til nytt museum". [TV]. SVT Kulturnyheterna.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Norge - Sverige tur & retur. [Radio]. NRK P 2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2005). Vikingskatter for dårlig sikret. [Radio]. NRK P2 Kulturnytt.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Hoen-skatten. [Radio]. NRK P 1 Østlandssendingen.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika. Museets rolle i et flerkulturelt samfunn.
 • Mikkelsen, Egil (2004). Internasjonalt kulturmuseum på historisk grunn i Bjørvika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 22.04.04.
 • Mikkelsen, Egil (2004). Da Buddha kom til Helgö. Levende Historie. ISSN 1503-4208. s. 40–48.
 • Mikkelsen, Egil (2003). Kulturhistorisk museum en berikelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. 05.05, s. 33–33.
 • Tosterud, Bjørg; Frihagen, Anne Katrine & Mikkelsen, Egil (2003). Paulus Diaconus: Langobardenes historie. Thorleif Dahl Kulturbibliotek, Aschehougs forlag. ISSN 82-03-17818-9.
 • Mikkelsen, Egil; Prescott, Christopher & Rugås, Bendik (2003). "Kulturbeite": Studiodebatt om Schøyensamlingen. [Radio]. NRK P 2.
 • Mikkelsen, Egil (2003). Vikinger. [TV]. Vikingskipshuset.
 • Mikkelsen, Egil (2003). Norske oldsaker i danske museer. [TV]. TV 2.
 • Mikkelsen, Egil (2003). "Kulturnytt": Schøyensamlingen. [Radio]. NRK P 2.
 • Mikkelsen, Egil (2002). Universitetets kulturhistoriske museer til Sørenga. Middelalder-Oslo : medlemsblad for Interesseforeningen Oslos midd. ISSN 0806-9352. s. 28–29.
 • Mikkelsen, Egil (2001). Bør vikingskipene flyttes? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mikkelsen, Egil (1999). Hvor hører museumsgjenstander hjemme? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mikkelsen, Egil (1998). En kulturell "vareopptelling": Museumsbesøket på topp i Oslo. Ordet. ISSN 0803-379X. s. 20–21.
 • Mikkelsen, Egil & Bloch-Nakkerud, Tom (2002). Viking. Norsk arkeologisk årbok. Norsk Arkeologisk Selskap.
 • Mikkelsen, Egil & Bloch-Nakkerud, Tom (2001). Viking. Norsk arkeologisk årbok. Norsk Arkeologisk Selskap. ISSN 0332-608X. LXIV - 2001(ukjent).
 • Mikkelsen, Egil (2000). Archaeological Excavations of a Monastery at Kaashidhoo. Cowrie shells and their Buddhist context in the Maldives. National Centre for Linguistic and Historical Research, Male, Republic of Maldives. ISSN 99915-1-013-3.
 • Mikkelsen, Egil & Molaug, Petter B. (2000). Viking. Norsk arkeologisk årbok. Norsk Arkeologisk Selskap. ISSN 0332-608X. LXIII - 2000.
 • Mikkelsen, Egil & Molaug, Petter B. (1999). Viking. Norsk arkeologisk årbok. Norsk Arkeologisk Selskap.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 18. nov. 2020 07:52 - Sist endra 18. nov. 2020 07:59