Egil Mikkelsen

Professor emeritus
Bilete av Egil Mikkelsen
English version of this page
Mobiltelefon +4790133994
Brukarnamn
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi, Religionsarkeologi, Kristningen av Norge, Buddhism in the Maldives, Villreinfangsten som verdensarv

Publikasjonar

 • Mikkelsen, Egil (2015). Fra dansk provins til unionsoppløsning. Antiquitetscommissionen av 1811 og de første hundre år med arkeologiske museer i Norge. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring.  ISSN 0071-7436.  168, s 203- 228
 • Mikkelsen, Egil (2015). Hus fra førromersk jernalder i Østfold. Utgravninger av boplassområde på Tvistein, Skulberg i Spydeberg fra yngre bronsealder og førromersk jernalder. Viking.  ISSN 0332-608X.  78, s 63- 94
 • Mikkelsen, Egil (2008). Arne Skjølsvold 1925-2007. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXI, s 203- 206
 • Mikkelsen, Egil (2008). The Vikings and Islam, In Stefan Brink & Neil Price (ed.),  The Viking World.  Routledge.  ISBN 0415333156.  39.  s 543 - 549
 • Mikkelsen, Egil (2006). The find in its context, In Signe Horn Fuglesang & D. M. Wilson (ed.),  The Hoen hoard. A viking gold treasure of the ninth century.  Institutum Romanum Norvegiae.  ISBN 88-88620-21-4.  Kapittel.  s 29 - 53
 • Mikkelsen, Egil (2004). Før Historisk museum - Universitetsmuseenes eldste historie, I:  Kulturhistorier i sentrum. Historisk Museum 100 år.  Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-8084-019-2.  Kapittel.  s 36 - 59
 • Mikkelsen, Egil & Hofseth, Ellen Høigård (2003). Viking. Norsk arkeologisk årbok. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXVI
 • Mikkelsen, Egil (2002). Forskning - mangefaglighet - tverrfaglighet ved Universitetets kulturhistoriske museer. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  Nr. 1, s 9- 18
 • Mikkelsen, Egil (2002). Handel - misjon - religionsmøter. Impulser fra buddhisme, islam og kristendom i Norden 500-1000 e.Kr. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXV - 2002, s 91- 136
 • Mikkelsen, Egil (2002). Vikingskipshuset som museum, I: Alf Bøe (red.),  Vikingskipsseminaret 14 og 15 februar 2002.  Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo.  s 221 - 227
 • Mikkelsen, Egil (2002). Visjoner for et nytt kulturhistorisk museum på Sørenga, I: Alf Bøe (red.),  Vikingskipsseminaret 14 og 15 februar 2002.  Universitetets kulturhistoriske museer, Oslo.  s 13 - 22
 • Mikkelsen, Egil; Ballin, Torben Bjarke & Hufthammer, Anne Karin (2001). Tørkop. A Boreal Settlement in South-Eastern Norway. Acta Archaeologica.  ISSN 0065-101X.  70, 1999, s 25- 57
 • Mikkelsen, Egil (2000). Archaeological Excavations of a Buddhist Monastery at Kaashidhoo, The Republic of Maldives. Essays in honour of Arne Skjøldsvold 75 years. Occasional Papers.  5, s 153- 171
 • Mikkelsen, Egil (2000). Erling Johansen 1919-2000. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXIII - 2000, s 7- 9
 • Mikkelsen, Egil (2000). Fortiden for framtiden - museenes forvaltningsansvar, I:  Trenger vi universitetsmuséene. Rapport fra dagsseminar Torsdag 21.september 2000 Universitetet i Oslo - Blindern.  Nasjonalt utvalg for universitetsmuséene. Universitets- og høgskolerådet.  s 46 - 49
 • Mikkelsen, Egil; Ballin, Torben Bjarke & Hufthammer, Anne Karin (1999). Tørkop. A Boreal Settlement in South-Eastern Norway. Acta Archaeologica.  ISSN 0065-101X.  70, s 25- 57
 • Mikkelsen, Egil & Rolfsen, Perry (1998). Forskning og forvaltning: En diskusjon om forhistoriens fremtid - En kommentar til Joel Boaz. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (1), s 118- 123
 • Mikkelsen, Egil (1998). Et bidrag til datering av bronsealderens bergkunst i Østfold. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter.  ISSN 0806-3907.  21, s 109- 124
 • Mikkelsen, Egil (1998). Islam and Scandinavia during the Viking Age, In Elisabeth Piltz (ed.),  Byzantium and Islam in Scandinavia. Acts of a Symposium at Uppsala University June 15-16 1996. Studies in Mediterranean Archaeology.  Jonsered.  s 39 - 51
 • Mikkelsen, Egil (1997). Ingvald M. Undset: his archaeological methods and views. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  IX, s 41- 55
 • Helskog, Knut; Indrelid, Svein & mikkelsen, Egil (1976). Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Årbok / Universitetets oldsaksamling.  ISSN 0333-130X.  1972-1974, s 9- 40

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mikkelsen, Egil (2019). Looting or Missioning.Insular and continental sacred objects in Viking Age contexts in Norway,. Oxbow Books.  ISBN 9781789253184.  241 s.
 • Mikkelsen, Egil (red.) (1997). Universitetets Oldsaksamling Årbok 1995/1996. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-7181-146-0.  151 s.
 • Johansen, Øystein; Marstrander, Lyder; Mikkelsen, Egil & Rolfsen, Perry (red.) (1980). Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen. Universitetets Oldsaksamling.  ISBN 82-7181-014-6.  184 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mikkelsen, Egil; Solli, Brit & Aass, Christen (2011). Norsk Arkeologisk Selskap 75 år. Viking.  ISSN 0332-608X.  74, s 5- 6
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2011). VIKING - Norsk Arkeologisk Årbok 2011 - Redaksjon. Viking.  ISSN 0332-608X.  74
 • Aasland, Tora; Holme, Jørn; Aaraas, Olav; Bill, Jan & Mikkelsen, Egil (2010, 29. juni). Vikingskip til siste havn?. [TV].  NRK1.
 • Solli, Brit; Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Mikkelsen, Egil (2010). Redaksjonsmedlemmer: VIKING LXXIII - Norsk arkeologisk årbok. Hovedredaktør: Brit Solli. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXXIII
 • Mikkelsen, Egil (2008). Forvirrende flytteprosess. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (269), s 17- 17
 • Mikkelsen, Egil (2006). Ikke så dystert for universitetsmuseene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 12
 • Mikkelsen, Egil (2006, 11. april). Muggangrep koster museene millioner.  Aftenposten Aften.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 27. april). Skepsis til fristilling.  Uniforum.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 28. mars). Skipene bør bli i Oslo.  Sandefjords Blad.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 04. november). Debatt om flytting av vikingskipsfunnene fra Bygdøy til Bjørvika. [Radio].  NRK P2 "Detektor".
 • Mikkelsen, Egil (2006, 22. mars). Flytting av Osebergskipet. [Radio].  NRK P 2 "Dagsnytt atten".
 • Mikkelsen, Egil (2006, 21. mars). Flytting av Osebergskipet. [TV].  NRK P2 Østafjells.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 16. oktober). Flytting av vikingskipene. [TV].  NRK TV Østlandssendingen.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 31. desember). Flytting av vikingskipene til Vestfold?. [Radio].  NRK P2 "Søndagsavisen".
 • Mikkelsen, Egil (2006, 21. desember). Flytting av vikingskipsfunnene til Bjørvika. [Radio].  NRK P 2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Flytting er forsvarlig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (Del 2 - Kultur), s 13
 • Mikkelsen, Egil (2006, 17. oktober). Forslag om fredning av Vikingskipshuset. [Radio].  NRK P2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2006, 17. oktober). Hard kamp om vikingskipene.  Tønsberg blad.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 30. november). Hvilke konsekvenser vil det få for universitetsmuseenes forskning dersom de løsrives fra universitetene?.  Museumsnytt nr.3.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 21. desember). Ja til flytting av vikingskipene.  Dagsavisen.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Kulturhistorien langs vassdragene - fra steinalder til reformasjonen - og litt til.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 15. juni). Kunstskatter smuldrer opp innenfra.  Apollon 2/2006.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 01. august). Museumsdebatt. [Radio].  NRK P 2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2006). Nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 13. oktober). Riksantikvarens forslag om fredning av Vikingskipshuset. [TV].  NRK TV Østlandssendingen.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 21. desember). Slik kan vikingskipene flyttes.  VG.
 • Mikkelsen, Egil (2006). The present situation for scholarly journals - "Viking".
 • Mikkelsen, Egil (2006, 17. oktober). Uenighet om flytting av skipene.  Sandefjords Blad.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 22. desember). Vikingaskepp hotas av flyttning.  Svenska Dagbladet.
 • Mikkelsen, Egil (2006). Vikinger i møte med islam.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 15. november). Vikingeskip til Vestfold?. [Radio].  NRK Vestfold.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 15. juni). Vikingskip i østerled.  Dagsavisen.
 • Mikkelsen, Egil (2006, 17. oktober). Vikingskipsfunnene. [Radio].  NRK P 2 "Dagsnytt atten".
 • Mikkelsen, Egil (2005). Arkeologiske utgravninger på Maldivene.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Charlotte Blindheim 1917-2005. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXVIII, s 295- 297
 • Mikkelsen, Egil (2005, 17. august). Dagsnytt 18. [Radio].  NRK P2.
 • Mikkelsen, Egil (2005, 24. februar). Digitaliserer Osebergskipet.  Uniforum.
 • Mikkelsen, Egil (2005, 30. mars). Flytting av vikingskipene til nytt museum". [TV].  SVT Kulturnyheterna.
 • Mikkelsen, Egil (2005, 09. november). Hoen-skatten. [Radio].  NRK P 1 Østlandssendingen.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Hoenskatten - vikingtidens største gullskatt.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Kulturhistorie som turistattraksjon?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Kulturhistorisk museum i Bjørvika. St.Hallvard.  (2), s 50- 53
 • Mikkelsen, Egil (2005, 08. juni). Norge - Sverige tur & retur. [Radio].  NRK P 2 "Kulturbeite".
 • Mikkelsen, Egil (2005). Nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika. Museets rolle i et flerkulturelt samfunn.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Sjövold, Thorleif, In Rosemarie Müller (ed.),  Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (Band 28).  Walter de Gruyter.  Band 28.  s 544 - 546
 • Mikkelsen, Egil (2005, 25. februar). Skanning av Osebergskipet. [Radio].  NRK Østlandsendingen.
 • Mikkelsen, Egil (2005). Telemark (steinalder og bronsealder), I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikonbidrag.  s 386 - 387
 • Mikkelsen, Egil (2005, 08. november). Vikingskatter for dårlig sikret. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Mikkelsen, Egil (2005, 17. mars). Vikingskipene "hjem" til Gamlebyen.  Avisa Østbyen.
 • Odder, Winnie & Mikkelsen, Egil (2005). ...som i et speil. Kina under keiser Jing Di. Vis sammendrag
 • Mikkelsen, Egil (2004). Da Buddha kom til Helgö. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (2), s 40- 48
 • Mikkelsen, Egil (2004). Internasjonalt kulturmuseum på historisk grunn i Bjørvika. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  22.04.04, s 51
 • Mikkelsen, Egil (2003). Kulturhistorisk museum en berikelse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  05.05, s 33- 33
 • Mikkelsen, Egil (2003, 18. november). "Kulturnytt": Schøyensamlingen. [Radio].  NRK P 2.
 • Mikkelsen, Egil (2003, 03. juni). Norske oldsaker i danske museer. [TV].  TV 2.
 • Mikkelsen, Egil (2003, 21. mai). Vikinger. [TV].  Vikingskipshuset.
 • Mikkelsen, Egil; Prescott, Christopher & Rugås, Bendik (2003, 19. november). "Kulturbeite": Studiodebatt om Schøyensamlingen. [Radio].  NRK P 2.
 • Tosterud, Bjørg; Frihagen, Anne Katrine & Mikkelsen, Egil (2003). Paulus Diaconus: Langobardenes historie.
 • Mikkelsen, Egil (2002). Universitetets kulturhistoriske museer til Sørenga. Middelalder-Oslo : medlemsblad for Interesseforeningen Oslos midd.  ISSN 0806-9352.  (1), s 28- 29
 • Mikkelsen, Egil & Bloch-Nakkerud, Tom (2002). Viking. Norsk arkeologisk årbok.
 • Mikkelsen, Egil (2001). Bør vikingskipene flyttes?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mikkelsen, Egil & Bloch-Nakkerud, Tom (2001). Viking. Norsk arkeologisk årbok. Viking. ukjent.
 • Mikkelsen, Egil (2000). Archaeological Excavations of a Monastery at Kaashidhoo. Cowrie shells and their Buddhist context in the Maldives.
 • Mikkelsen, Egil & Molaug, Petter B. (2000). Viking. Norsk arkeologisk årbok.
 • Mikkelsen, Egil (1999). Hvor hører museumsgjenstander hjemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mikkelsen, Egil & Molaug, Petter B. (1999). Viking. Norsk arkeologisk årbok.
 • Mikkelsen, Egil (1998). En kulturell "vareopptelling": Museumsbesøket på topp i Oslo. Ordet.  ISSN 0803-379X.  (1/98), s 20- 21

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 18. nov. 2020 07:52 - Sist endra 18. nov. 2020 07:59