einaro

Bilete av person
Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Østmo, Einar (2020). The History of the Norvegr 2000 BC-1000 AD, In Dagfinn Skre (ed.),  Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-042579-6.
 • Østmo, Einar (2019). A linking cord: Pottery ornamentation and Language in the North c. 3600-2400 BC, In Birgit Anette Olsen (ed.),  Tracing the Indo-Europeans. New evidence from archaeology and historical linguistics.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-78925.270-5.  4.  s 59 - 71
 • Østmo, Einar (2017). Bronze Age heroes in rock art, In  Usque ad Radices. IndoEuropean Studies in Honour of Birgit Anette Olsen.  Museum Tusculanum Press.  ISBN 9788763545761.  Kapittel.  s 619 - 631
 • Østmo, Einar (2015). Steinalderrav i Sør-Norge, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 5.  s 113 - 131
 • Østmo, Einar (2014). Shipbuilding and aristocratic splendour in the North, 2400 BC-1000 AD, In Hans Christian Gulløv (ed.),  Northern Worlds. Landscapes, interactions and dynamics.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978 87 7674 824 1.  -.  s 257 - 271
 • Østmo, Einar (2013). Towards a border - traces of Megalithic ritual in the Norwegian Fjord Country, In Sophie Bergerbrant & Serena Sabatini (ed.),  Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen.  Archaeopress.  ISBN 978-1-4073-1126-5.  35.  s 301 - 308
 • Østmo, Einar (2012). "Der lagde bispen sig ned oc saa der ind". Oppdagelsen av megalittgraver i Norge, I: Flemming Kaul & Lasse Sørensen (red.),  Agrarsamfundenes ekspansion i nord.  Nationalmuseet.  ISBN 978-87-7602-196-2.  5.  s 57 - 72
 • Østmo, Einar (2012). Snorstempeldekor - en rød tråd i Nordens steinalder, I: Annette Solberg; Jon Atle Stålesen & Christopher Prescott (red.),  Neolitikum. Nye resultater fra forskning og forvaltning.  Nicolay Arkeologisk Tidsskrift.  ISBN 9-770333-263007.  Kap. 6.  s 103 - 124
 • Østmo, Einar (2011). Late Neolithic Expansion to Norway. The beginning of a 4000 year-old shipbuilding tradition, In Christopher Prescott & Håkon Glørstad (ed.),  Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe.  Oxbow Books.  ISBN 1-84217-450-9.  6.  s 63 - 69
 • Østmo, Einar (2011). Stadier i de sjøverts forbindelser over Skagerak i oldtiden, I: Liv Appel (red.),  Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat.  Holbo Herreds Kulturcenter. Gilleleje Museum.  ISBN 978-87-91492-09-9.  Kapittel.  s 19 - 30
 • Østmo, Einar & Bergsvik, Knut Andreas (2011). The experienced axe. Chronology, condition and context of TRB-axes in western Norway, In Vin Davis & Mark Edmonds (ed.),  Stone Axe Studies III.  Oxbow Books.  ISBN 978-1-84217-421-0.  Kap. 1.  s 7 - 20
 • Østmo, Einar (2010). The Cord Stamp in Neolithic Scandinavia. Acta Archaeologica.  ISSN 0065-101X.  81(1), s 44- 71
 • Østmo, Einar (2009). Comment on M. Pilar Prieto Martinez: 'Bell Beaker Communities in Thy: The First Bronze Age Society in Denmark'. The Northern Connection: Bell Beaker Influences North of Skagerak. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  42(1), s 86- 89
 • Østmo, Einar & Resi, Heid Gjøstein (2009). Et funneventyr ved Aursjømagasinet. Årbok for Gudbrandsdalen.  ISSN 0400-2288.  s 214- 235
 • Østmo, Einar (2008). Some Notes on the Development of Shipbuilding and Overseas Conncetions in Scandinavian Prehistory, In Konstantinos Chilidis; Julie Lund & Christopher Prescott (ed.),  Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-334-9.  kapittel.  s 265 - 274
 • Østmo, Einar (2007). Solbakken 3, Ystehede, Halden. Boplass med gropkeramisk materiale, I: Ingrid Ystgaard & Tom Heibreen (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2001-2002.  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-034-9.  Kapittel.  s 77 - 88
 • Østmo, Einar (2007). The Northern periphery of the TRB graves and ritual deposits in Norway. Acta Archaeologica.  ISSN 0065-101X.  78(2), s 111- 142
 • Østmo, Einar (2006). Skipsmotivet på helleristninger fra jernalderen på Østlandet, I: Torstein Arisholm; Knut Paasche & Trine Lise Wahl (red.),  Klink og seil - Festskrift til Arne Emil Christensen.  Norsk sjøfartsmuseum / Kulturhistorisk museum / Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-90089-70-7.  kapittel.  s 57 - 72
 • Østmo, Einar & Skogstrand, Lisbeth (2006). Nye funn av traktbegerkeramikk ved Oslofjorden. Børsebakke og Vøyenenga. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXIX, s 69- 90
 • Østmo, Einar & Vedeler, Marianne (2006). Helleristningene på Gjettum i Bærum, I: Randi Barndon; Sonja M. Innselset; Kari K. Kristoffersen & Trond K. Lødøen (red.),  Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen.  Universitetet i Bergen.  ISBN 82-90273-81-9.  kapittel.  s 235 - 256
 • Vedeler, Marianne & Østmo, Einar (2005). Form, estetikk og den arkeologiske gjenstanden. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  8, s 75- 85
 • Østmo, Einar (2005). Anders Hagen 1921-2005. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXVIII, s 299- 301
 • Østmo, Einar (2005). Over Skagerak i steinalderen. Noen refleksjoner om oppfinnelsen av havgående fartøyer i Norden. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXVIII, s 55- 82

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Østmo, Einar (2011). Krigergraver. En dokumentarisk studie av hellekister i Norge. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-053-0.  186 s.
 • Østmo, Einar (2011). Krigergraver. En dokumentarisk studie av senneolittiske hellekister i Norge. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-053-0.  188 s.
 • Østmo, Einar (2008). Auve. En fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord. I. Den arkeologiske del. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-043-1.  564 s.
 • Østmo, Einar & Martens, Irmelin (red.) (2007). Vesle Hjerkin - Kongens gård og sælehus. Universitetets kulturhistoriske museer.  ISBN 9788280840394.  221 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Østmo, Einar (2019). Erling Johansen (1919-2000). Et hundreårsminne.. Hytteeier'n Fredrikstad.  (16), s 6- 9
 • Østmo, Einar (2019). Gustaf Trotzig: Arkeologins fotografier. Några milstolpar. KVHAA Handlingar Antikjvariska serien 56. Mölndal 2018. 328 s.. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.
 • Østmo, Einar (2018). Steinalderboplassen på Dælenenga. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (1), s 16- 22
 • Østmo, Einar (2017). 50 år med Nicolay. Noen minner og refleksjoner.. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (130), s 23- 25
 • Østmo, Einar (2017). Slaget om pølsevognene i 1927. Et 90-årsminne fra Oslos arkeologmiljøs innerste krets.. St. Hallvard.  ISSN 0036-2859.  (1), s 44- 53
 • Østmo, Einar (2016). Viking 1937–2016. Fra prisbelønt design til tellekanter.. Viking.  ISSN 0332-608X.  79, s 13- 20
 • Østmo, Einar (2015). Norge, veien mot nord. Norgeshistorie.no.
 • Østmo, Einar (2011). Gravlagt i hus av stein. Megalittgravene fra neolittikum.
 • Østmo, Einar (2010). Dysser og hellekister - enestående minner fra steinalderen i Hurum, I:  Årbok for Hurum 2010.  Hurum Historielag.  ISBN 978-82-92659-08-3.  artikkel.  s 7 - 24
 • Østmo, Einar (2010, 18. mars). Intervju om Sørumsandbåten. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Østmo, Einar (2010, 02. august). Intervju om arkeologiske funn av båter. [Radio].  NRK P2 "Mozart og Madonna".
 • Østmo, Einar (2010, 06. november). "Museum" Program om hellekister. [Radio].  NRK P2.
 • Østmo, Einar (2010, 04. desember). Skip i stein. [Radio].  NRK P2 "Museum".
 • Østmo, Einar (2010, 30. oktober). Steinalder på Hamremoen. [Radio].  NRK P2 Museum.
 • Arntsen, Øyvind; Reitan, Gaute & Østmo, Einar (2009, 24. oktober). Museum: Dødekult og megalittgraver. [Radio].  NRK P2 - Museum.
 • Østmo, Einar (2009, 21. januar). Blodig død for 4000 år siden.  Aftenposten.
 • Østmo, Einar (2009, 21. januar). Intervju om 4000 år gamle hellekister på Verket i Hurum. [Radio].  NRK P1 Buskerudsendingen.
 • Østmo, Einar (2009, 28. mars). Intervju om steinalderboplassen på Auve mm. [Radio].  NRK P2 "Museum".
 • Østmo, Einar (2009). Kotova, Nadezhda Sergeevna. Early Eneolithic in the Pontic Steppes. Anmälan av Einar Østmo. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  (1), s 71- 73
 • Østmo, Einar (2009, 24. oktober). NRK P2 Museum "Megalittgraver". [Radio].  NRK P2.
 • Østmo, Einar (2009). The northern connection bell beaker culture influences north of Skagerak. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  42(1), s 86- 89
 • Østmo, Einar (2007). Peter Skoglund: Hällristningar i Kronobergs län. Motiv. myter och dokumentation. Med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. University of Lund Institute of Archaeology Report Series No 97. Malmö 2006. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  s 327- 329
 • Østmo, Einar (2006). Flemming Kaul, Martin Stoltze, Finn Ole Nielsen og Gerhard Milstreu: Helleristninger. Billeder fra Bornholms bronzealder. Bornholms Museum/Wormianum. Rønne 2005. Berit Johnsen: The Cosmic Wedding - a New Interpretation of Southern Scandinavian Rock Carvings, Stonehenge and other Manifestations of Bronze Age Religion. København 2005. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.  ISSN 0454-6245.  s 316- 319
 • Østmo, Einar (2006, 14. juni). Intervju om forhistoriske båter og skip. [Radio].  NRK P2 "Verdt å vite".
 • Østmo, Einar (2006, 15. juni). Intervju om mennesker og dyr i forhistorisk tid. [Radio].  NRK P2 "Verdt å vite".
 • Østmo, Einar (2006). Gro Mandt & Trond Lødøen: Bergkunst. Helleristningar i Noreg. Det Norske Samlaget, Oslo, 2005.John Coles: Shadows of a Northern Past. Rock Carvings of Bohuslän and Østfold. Oxbow Books, Oxford, 2005. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  39(2), s 178- 181
 • Østmo, Einar (2005). Acta Archaeologica, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  artikkel.  s 13 - 13
 • Østmo, Einar (2005). Akershus og Oslo (steinalder-bronsealder), I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  artikkel.  s 14 - 16
 • Østmo, Einar (2005). Alfssøn, Peder, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  artikkel.  s 18 - 18
 • Østmo, Einar (2005). Arkeo, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  artikkel.  s 23 - 23
 • Østmo, Einar (2005). Auve, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  artikkel.  s 32 - 32
 • Østmo, Einar (2005). BP, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 54 - 54
 • Østmo, Einar (2005). Buskerud (steinalder-bronsealder), I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 63 - 66
 • Østmo, Einar (2005). Fandens spillebord, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 94 - 94
 • Østmo, Einar (2005). Garnespil, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 126 - 127
 • Østmo, Einar (2005). Gjessing, Gutorm, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 127 - 128
 • Østmo, Einar (2005). Gjessing, Helge, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 128 - 128
 • Østmo, Einar (2005). Hagen, Anders, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 157 - 158
 • Østmo, Einar (2005). Halvdanshaugen, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 159 - 159
 • Østmo, Einar (2005). Hansen, Andreas M, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 160 - 160
 • Østmo, Einar (2005). Hedmark (steinalder-bronsealder), I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 163 - 165
 • Østmo, Einar (2005). Helliesen, Tor, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 172 - 172
 • Østmo, Einar (2005). Hinsch, Erik, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 173 - 174
 • Østmo, Einar (2005, 05. desember). Intervju om Norsk arkeologisk leksikon. [Radio].  NRK P2 Kulturbeite.
 • Østmo, Einar (2005, 08. desember). Intervju om Norsk arkeologisk leksikon. [Radio].  NRK P2 Verdt å vite.
 • Østmo, Einar (2005, 09. desember). Intervju om Norsk arkeologisk leksikon. [TV].  NRK1 Frokost-TV.
 • Østmo, Einar (2005). Isegran arkeologiske stasjon, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 193 - 193
 • Østmo, Einar (2005). Johansen, Erling, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 197 - 197
 • Østmo, Einar (2005). Johansen, Olav Sverre, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 197 - 198
 • Østmo, Einar (2005). Kråkerøy, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 226 - 226
 • Østmo, Einar (2005). Lorange, Anders Lund, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  kapittel.  s 234 - 235
 • Østmo, Einar (2005). Nicolay, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 269 - 270
 • Østmo, Einar (2005). Nordic Archaeological Abstracts, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 270 - 270
 • Østmo, Einar (2005). Norsk Arkeologisk Selskap, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikioninnførsel.  s 275 - 275
 • Østmo, Einar (2005). Norwegian Archaeological Review, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 275 - 275
 • Østmo, Einar (2005). Oldtiden, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 278 - 278
 • Østmo, Einar (2005). Ottar, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 286 - 286
 • Østmo, Einar (2005). Primitive Tider, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 297 - 297
 • Østmo, Einar (2005). R, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 299 - 299
 • Østmo, Einar (2005). Raet, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 301 - 302
 • Østmo, Einar (2005). Robåtrevolusjonen. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (3), s 32- 37
 • Østmo, Einar (2005). Sjøvold, Thorleif, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 325 - 325
 • Østmo, Einar (2005). Skjeltorp, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 328 - 329
 • Østmo, Einar (2005). Svinesund, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 378 - 378
 • Østmo, Einar (2005). Thule, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 389 - 390
 • Østmo, Einar (2005). Traktbegerkultur, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 394 - 396
 • Østmo, Einar (2005). Universitetets oldsaksamling. Årbok, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 407 - 407
 • Østmo, Einar (2005). Urda, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 407 - 407
 • Østmo, Einar (2005). Vestbyfunnet, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 428 - 429
 • Østmo, Einar (2005). Vestfold, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 429 - 434
 • Østmo, Einar (2005). Viking, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  leksikoninnførsel.  s 435 - 435
 • Østmo, Einar (2005). ansiktsurne, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  artikkel.  s 20 - 20
 • Østmo, Einar (2005). arkeologi, I: Einar Østmo & Lotte Hedeager (red.),  Norsk arkeologisk leksikon.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2611-0.  artikkel.  s 23 - 24

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. mars 2020 09:58 - Sist endra 26. mars 2020 09:58