Einar Østmo

Bilete av Einar Østmo
English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 Historisk museum 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Østmo, Einar (2020). The History of the Norvegr 2000 BC-1000 AD. I Skre, Dagfinn (Red.), Rulership in 1st to 14th century Scandinavia. Royal graves and sites at Avaldsnes and beyond. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-042579-6.
 • Østmo, Einar (2019). A linking cord: Pottery ornamentation and Language in the North c. 3600-2400 BC. I Olsen, Birgit Anette (Red.), Tracing the Indo-Europeans. New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow Books. ISSN 978-1-78925.270-5. s. 59–71. doi: 10.2307/j.ctvmx3k2h.9.
 • Østmo, Einar (2017). Bronze Age heroes in rock art, Usque ad Radices. IndoEuropean Studies in Honour of Birgit Anette Olsen. Museum Tusculanum Press. ISSN 9788763545761. s. 619–631.
 • Østmo, Einar (2015). Steinalderrav i Sør-Norge. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 113–131.
 • Østmo, Einar (2014). Shipbuilding and aristocratic splendour in the North, 2400 BC-1000 AD. I Gulløv, Hans Christian (Red.), Northern Worlds. Landscapes, interactions and dynamics. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 978 87 7674 824 1. s. 257–271.
 • Østmo, Einar (2013). Towards a border - traces of Megalithic ritual in the Norwegian Fjord Country. I Bergerbrant, Sophie & Sabatini, Serena (Red.), Counterpoint : essays in archaeology and heritage in honour of Professor Kristian Kristiansen. Archaeopress. ISSN 978-1-4073-1126-5. s. 301–308.
 • Østmo, Einar (2012). Snorstempeldekor - en rød tråd i Nordens steinalder. I Solberg, Annette; Stålesen, Jon Atle & Prescott, Christopher (Red.), Neolitikum. Nye resultater fra forskning og forvaltning. Nicolay Arkeologisk Tidsskrift. ISSN 9-770333-263007. s. 103–124.
 • Østmo, Einar (2012). "Der lagde bispen sig ned oc saa der ind". Oppdagelsen av megalittgraver i Norge. I Kaul, Flemming & Sørensen, Lasse (Red.), Agrarsamfundenes ekspansion i nord. Nationalmuseet. ISSN 978-87-7602-196-2. s. 57–72.
 • Østmo, Einar (2011). Late Neolithic Expansion to Norway. The beginning of a 4000 year-old shipbuilding tradition. I Prescott, Christopher & Glørstad, Håkon (Red.), Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe. Oxbow Books. ISSN 1-84217-450-9. s. 63–69. doi: 10.2307/j.ctvh1dq3m.10.
 • Østmo, Einar & Bergsvik, Knut Andreas (2011). The experienced axe. Chronology, condition and context of TRB-axes in western Norway. I Davis, Vin & Edmonds, Mark (Red.), Stone Axe Studies III. Oxbow Books. ISSN 978-1-84217-421-0. s. 7–20. doi: 10.2307/j.ctvh1dv6v.4.
 • Østmo, Einar (2011). Stadier i de sjøverts forbindelser over Skagerak i oldtiden. I Appel, Liv (Red.), Ressourcer og Kulturkontakter. Arkæologi rundt om Skagerrak og Kattegat. Holbo Herreds Kulturcenter. Gilleleje Museum. ISSN 978-87-91492-09-9. s. 19–30.
 • Østmo, Einar (2010). The Cord Stamp in Neolithic Scandinavia. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. 81(1), s. 44–71.
 • Østmo, Einar (2009). Comment on M. Pilar Prieto Martinez: 'Bell Beaker Communities in Thy: The First Bronze Age Society in Denmark'. The Northern Connection: Bell Beaker Influences North of Skagerak. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 42(1), s. 86–89.
 • Østmo, Einar & Resi, Heid Gjøstein (2009). Et funneventyr ved Aursjømagasinet. Årbok for Gudbrandsdalen. ISSN 0400-2288. s. 214–235.
 • Østmo, Einar (2008). Some Notes on the Development of Shipbuilding and Overseas Conncetions in Scandinavian Prehistory. I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 265–274.
 • Østmo, Einar (2007). Solbakken 3, Ystehede, Halden. Boplass med gropkeramisk materiale. I Ystgaard, Ingrid & Heibreen, Tom (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2001-2002. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-034-9. s. 77–88.
 • Østmo, Einar (2007). The Northern periphery of the TRB graves and ritual deposits in Norway. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. 78(2), s. 111–142.
 • Østmo, Einar (2006). Skipsmotivet på helleristninger fra jernalderen på Østlandet. I Arisholm, Torstein; Paasche, Knut & Wahl, Trine Lise (Red.), Klink og seil - Festskrift til Arne Emil Christensen. Norsk sjøfartsmuseum / Kulturhistorisk museum / Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-90089-70-7. s. 57–72.
 • Østmo, Einar & Vedeler, Marianne (2006). Helleristningene på Gjettum i Bærum. I Barndon, Randi; Innselset, Sonja M.; Kristoffersen, Kari K. & Lødøen, Trond K. (Red.), Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen. ISSN 82-90273-81-9. s. 235–256.
 • Østmo, Einar & Skogstrand, Lisbeth (2006). Nye funn av traktbegerkeramikk ved Oslofjorden. Børsebakke og Vøyenenga. Viking. ISSN 0332-608X. LXIX, s. 69–90.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Østmo, Einar (2011). Krigergraver. En dokumentarisk studie av hellekister i Norge. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-053-0. 186 s.
 • Østmo, Einar (2011). Krigergraver. En dokumentarisk studie av senneolittiske hellekister i Norge. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-053-0. 188 s.
 • Østmo, Einar (2008). Auve. En fangstboplass fra yngre steinalder på Vesterøya i Sandefjord. I. Den arkeologiske del. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-043-1. 564 s.
 • Østmo, Einar & Martens, Irmelin (2007). Vesle Hjerkin - Kongens gård og sælehus. Universitetets kulturhistoriske museer. ISBN 9788280840394. 221 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Østmo, Einar (2019). Gustaf Trotzig: Arkeologins fotografier. Några milstolpar. KVHAA Handlingar Antikjvariska serien 56. Mölndal 2018. 328 s. Primitive tider. ISSN 1501-0430.
 • Østmo, Einar (2019). Erling Johansen (1919-2000). Et hundreårsminne. Hytteeier'n Fredrikstad. s. 6–9.
 • Østmo, Einar (2018). Steinalderboplassen på Dælenenga. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. s. 16–22.
 • Østmo, Einar (2017). 50 år med Nicolay. Noen minner og refleksjoner. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 23–25.
 • Østmo, Einar (2017). Slaget om pølsevognene i 1927. Et 90-årsminne fra Oslos arkeologmiljøs innerste krets. St. Hallvard. ISSN 0036-2859. s. 44–53.
 • Østmo, Einar (2016). Viking 1937–2016. Fra prisbelønt design til tellekanter. Viking. ISSN 0332-608X. 79, s. 13–20.
 • Østmo, Einar (2015). Norge, veien mot nord. Norgeshistorie.no.
 • Østmo, Einar (2011). Gravlagt i hus av stein. Megalittgravene fra neolittikum.
 • Østmo, Einar (2010). Dysser og hellekister - enestående minner fra steinalderen i Hurum, Årbok for Hurum 2010. Hurum Historielag. ISSN 978-82-92659-08-3. s. 7–24.
 • Østmo, Einar (2010). Skip i stein. [Radio]. NRK P2 "Museum".
 • Østmo, Einar (2010). Steinalder på Hamremoen. [Radio]. NRK P2 Museum.
 • Østmo, Einar (2010). "Museum" Program om hellekister. [Radio]. NRK P2.
 • Østmo, Einar (2010). Intervju om Sørumsandbåten. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Østmo, Einar (2010). Intervju om arkeologiske funn av båter. [Radio]. NRK P2 "Mozart og Madonna".
 • Østmo, Einar (2009). Kotova, Nadezhda Sergeevna. Early Eneolithic in the Pontic Steppes. Anmälan av Einar Østmo. Fornvännen. ISSN 0015-7813. s. 71–73.
 • Østmo, Einar (2009). NRK P2 Museum "Megalittgraver". [Radio]. NRK P2.
 • Arntsen, Øyvind; Reitan, Gaute & Østmo, Einar (2009). Museum: Dødekult og megalittgraver. [Radio]. NRK P2 - Museum.
 • Østmo, Einar (2009). Blodig død for 4000 år siden. [Avis]. Aftenposten.
 • Østmo, Einar (2009). Intervju om 4000 år gamle hellekister på Verket i Hurum. [Radio]. NRK P1 Buskerudsendingen.
 • Østmo, Einar (2009). Intervju om steinalderboplassen på Auve mm. [Radio]. NRK P2 "Museum".
 • Østmo, Einar (2009). The northern connection bell beaker culture influences north of Skagerak. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 42(1), s. 86–89.
 • Østmo, Einar (2007). Peter Skoglund: Hällristningar i Kronobergs län. Motiv. myter och dokumentation. Med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. University of Lund Institute of Archaeology Report Series No 97. Malmö 2006. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 327–329.
 • Østmo, Einar (2006). Flemming Kaul, Martin Stoltze, Finn Ole Nielsen og Gerhard Milstreu: Helleristninger. Billeder fra Bornholms bronzealder. Bornholms Museum/Wormianum. Rønne 2005. Berit Johnsen: The Cosmic Wedding - a New Interpretation of Southern Scandinavian Rock Carvings, Stonehenge and other Manifestations of Bronze Age Religion. København 2005. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. ISSN 0454-6245. s. 316–319.
 • Østmo, Einar (2006). Gro Mandt & Trond Lødøen: Bergkunst. Helleristningar i Noreg. Det Norske Samlaget, Oslo, 2005.John Coles: Shadows of a Northern Past. Rock Carvings of Bohuslän and Østfold. Oxbow Books, Oxford, 2005. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 39(2), s. 178–181.
 • Østmo, Einar (2006). Intervju om forhistoriske båter og skip. [Radio]. NRK P2 "Verdt å vite".
 • Østmo, Einar (2006). Intervju om mennesker og dyr i forhistorisk tid. [Radio]. NRK P2 "Verdt å vite".
 • Østmo, Einar (2005). Acta Archaeologica. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 13–13.
 • Østmo, Einar (2005). Akershus og Oslo (steinalder-bronsealder). I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 14–16.
 • Østmo, Einar (2005). Alfssøn, Peder. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 18–18.
 • Østmo, Einar (2005). ansiktsurne. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 20–20.
 • Østmo, Einar (2005). Arkeo. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 23–23.
 • Østmo, Einar (2005). automatisk fredet kulturminne. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 32–32.
 • Østmo, Einar (2005). arkeologi. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 23–24.
 • Østmo, Einar (2005). Auve. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 32–32.
 • Østmo, Einar (2005). billedstein. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 42–45.
 • Østmo, Einar (2005). BP. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 54–54.
 • Østmo, Einar (2005). Buskerud (steinalder-bronsealder). I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 63–66.
 • Østmo, Einar (2005). dysse. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 88–88.
 • Østmo, Einar (2005). eponymfunn. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 90–90.
 • Østmo, Einar (2005). Fandens spillebord. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 94–94.
 • Østmo, Einar (2005). flekke. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 112–112.
 • Østmo, Einar (2005). flint. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 112–113.
 • Østmo, Einar (2005). flintplanke. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 114–114.
 • Østmo, Einar (2005). fornminne. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 120–120.
 • Østmo, Einar (2005). fra haug ok heidni. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 123–123.
 • Østmo, Einar (2005). Garnespil. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 126–127.
 • Østmo, Einar (2005). geil. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 127–127.
 • Østmo, Einar (2005). Gjessing, Gutorm. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 127–128.
 • Østmo, Einar (2005). Gjessing, Helge. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 128–128.
 • Østmo, Einar (2005). gravristning. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 136–137.
 • Østmo, Einar (2005). Hagen, Anders. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 157–158.
 • Østmo, Einar (2005). Halvdanshaugen. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 159–159.
 • Østmo, Einar (2005). Hansen, Andreas M. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 160–160.
 • Østmo, Einar (2005). Hedmark (steinalder-bronsealder). I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 163–165.
 • Østmo, Einar (2005). hellekiste. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 167–167.
 • Østmo, Einar (2005). Helliesen, Tor. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 172–172.
 • Østmo, Einar (2005). Hinsch, Erik. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 173–174.
 • Østmo, Einar (2005). in situ. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 193–193.
 • Østmo, Einar (2005). Isegran arkeologiske stasjon. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 193–193.
 • Østmo, Einar (2005). Johansen, Erling. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 197–197.
 • Østmo, Einar (2005). Johansen, Olav Sverre. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 197–198.
 • Østmo, Einar & Skre, Dagfinn (2005). kenotaf. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 203–203.
 • Østmo, Einar (2005). keramikk (steinalder-bronsealder). I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 203–205.
 • Østmo, Einar (2005). kjøkkenmødding. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 215–215.
 • Østmo, Einar (2005). Kråkerøy. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 226–226.
 • Østmo, Einar & Olsen, Bjørnar (2005). labyrint. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 233–233.
 • Østmo, Einar (2005). ledetype. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 234–234.
 • Østmo, Einar (2005). locus classicus. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 234–234.
 • Østmo, Einar (2005). Lorange, Anders Lund. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 234–235.
 • Østmo, Einar (2005). løsfunn. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 237–237.
 • Østmo, Einar (2005). mandelformet flint. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 239–239.
 • Østmo, Einar (2005). matkniv. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 240–240.
 • Østmo, Einar (2005). matskorpe. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 240–240.
 • Østmo, Einar (2005). megalittgrav. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 240–240.
 • Østmo, Einar (2005). membra disiecta. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 241–241.
 • Østmo, Einar (2005). Nicolay. I Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Red.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. s. 269–270.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 26. mars 2020 09:58 - Sist endra 26. mars 2020 09:58