Bøylespenne fra Manvik

Den lille bøylespennen ble funnet med metallsøker på et pløyd jorde i Manvik i Larvik kommune, og dateres til folkevandringstid.

Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM/UiO.

Bøylespenne fra folkevandringstid (C57206)

Spennen, som trolig er en likearmet spenne, er av kobberlegering med triangulær endeplate på den ene siden. Den andre siden er avbrutt. Spennens overflate er svært korrodert, og endeplaten har bruddskader langs ytterkantene.

Likearmede spenner

Likearmede spenner kjennes fra hele det nordgermanske området; i Finland og Skandinavia, på kontinentet fra Tyskland i nord til Italia i sør, samt i England. Selv om det er kjent mange funn av likearmede spenner i disse områdene, er det forholdsvis få funn fra Norge.

Funnene av likearmede spenner i Norge dateres til siste del av folkevandringstid og overgangen til merovingertid, det vil si 500-tallet e.Kr. Nyere forskning mener å kunne datere de norske likearmede spennene til en avgrenset overgangsfase mellom folkevandringstid og merovingertid som strekker seg over en femtiårsperiode, fra ca. 525 til 575 e.Kr..

De likearmede spennene i Norge er framkommet som løsfunn hvor spennenes opprinnelige funnsammenheng er ukjent eller hvor gjenstanden rett og slett kan ha blitt mistet, men de er også kjent fra gravfunn. Funn av likearmede spenner funnet i graver knyttes utelukkende til gravleggelser av kvinner. Det er derfor nærliggende å tenke seg at de likearmede spennene har inngått som en del av kvinnenes draktskikk, og at kvinnen som har mistet sin spenne eller som ble gravlagt i Manvik, dermed har fulgt motene på denne tiden.

Funnet av:

Carl André Fronth

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 19. feb. 2013 12:02 - Sist endret 1. juni 2022 09:24