Funn - 2010

Publisert 19. feb. 2013 12:02

Den lille bøylespennen ble funnet med metallsøker på et pløyd jorde i Manvik i Larvik kommune, og dateres til folkevandringstid.

Bildet kan inneholde: font.
Publisert 15. jan. 2013 13:11

Funn av liten del av oval spenne fra vikingtid og del av et smykke eller beslag fra merovingertid på Grefsheim i Ringsaker kommune i Hedmark.

Publisert 14. jan. 2013 16:48

I høymiddelalderen var myntene i omløp i Norge i all vesentlighet norske. Skattefunn, kirkefunn og løsfunn fra alle deler av det norske kongedømmet inneholder samlet sett mer enn 95 prosent av norsk mynt. Resten av utenlandske mynter fra England, Tyskland og andre land. I så måte bidrar dette funnet til å styrke oppfatningen om norsk mynt som dominerende i Norge på denne tiden.

Publisert 14. jan. 2013 16:44

Utenlandsk mynt var utbredt i Norge mellom 1400- og 1600-tallet. Årsaken var at myntpreging lå nede i lange perioder frem til 1628, og de utmyntningene som ble gjennomført hadde beskjedent omfang.

Bildet kan inneholde: stillbildefotografering, produkt, font, svart og hvit.
Publisert 14. jan. 2013 16:40

Spennene som ble funnet på Hverven i Stange kommune i Hedmark dateres til eldre romertid (ca. 0-200 e.Kr.). Slike spenner kalles ofte bøylespenner eller fibler.

Bildet kan inneholde: bagel, smultring, mat.
Publisert 14. jan. 2013 16:34

Av de redskaper som ble benyttet i det daglige liv i forhistorien, er kanskje spinnehjulet det som ble benyttet mest. Produksjon av tøy og tekstiler var en sentral del av arbeidet på gårdene.

Bildet kan inneholde: hvit, fottøy, stillbildefotografering, motetilbehør, sko.
Publisert 14. jan. 2013 16:18

Armringen fra Bøli Vestre i Eidsberg kommune i Østfold er laget av et udekorert sølvbånd hvor endene er festet i hverandre i en dobbel opprulling.

Bildet kan inneholde: kule, ammunisjon, font.
Publisert 14. jan. 2013 16:14

Pilspissene, som er svært godt bevart, dateres til yngre steinalder, og ble funnet en sommerdag langs strandkanten av Tesse ved Byrtnes i Lom kommune i Oppland.

Publisert 14. jan. 2013 16:04

Kniven som ble funnet ved Raufjordodden i Bygdin i Vang kommune i Oppland er svært godt bevart.

Publisert 14. jan. 2013 15:14

Vektlodd av bly var i bruk fra folkevandringstid (fra ca. 400 e.Kr.) til middelalderen (til ca. 1300-tallet). Et slikt vektlodd inngikk i et sett med vektlodd av ulik tyngde.

Publisert 14. jan. 2013 14:47

I løpet av vikingtiden ble tusener av islamske sølvmynter, kalt dirhemer, lagt i jorden. Myntene stammer i hovedsak fra Russland, Østersjøområdet på Gotland, ved Birka og langs kysten av Tyskland og Polen. De islamske myntene representerer den første store importen av fremmede mynter til vikingtidens Skandinavia.

Publisert 14. jan. 2013 14:44

I november 2008 ble det med metallsøker funnet en kufisk dirhem på Bygdøy kongsgård i Oslo. Mynten er preget i Madinat al Salam i Irak år 242 e.H. (tilsvarende 856/7 e.Kr.)

Publisert 14. jan. 2013 14:21

I forbindelse med byggetiltak utenfor Ski sentrum i Akershus, ble det gjennomført en arkeologisk utgravning på gården Finstad Nordre sommeren 2008. Svært uventet var funnet av en kufisk dirhem.

Bildet kan inneholde: snute, organisme, font, hest.
Publisert 14. jan. 2013 13:53

Vektloddet tilhører gruppen «Håkon den femtes messinghester» som er en heterogen gruppe middelalderske vektlodd av kobberlegering, og antas å være fra omkring 1300.