Vektlodd fra Ringsaker

Vektlodd av bly var i bruk fra folkevandringstid (fra ca. 400 e.Kr.) til middelalderen (til ca. 1300-tallet). Et slikt vektlodd inngikk i et sett med vektlodd av ulik tyngde.

Vektlodd av bly fra jernalder/middelalder (C56279)

Vektloddene ble brukt sammen med en skålvekt. Skålvekten består av en balansearm og to tynne vektskåler hengende ned fra tre eller flere tynne kjeder. Når innholdet i de to skålene veide det samme var armen i balanse og en liten pekepinne sto rett opp i det festet man holdt i. Slike vektlodd og skålvekter ble antakelig brukt til å veie betalingsmiddel i form av sølv eller gull.

Vektlodd av bly fra gårdene Farberg, Stein og Rør i Ringsaker kommune i Hedmark. Foto: Mårten Teigen, KHM/UiO.

Jernalderens vektsystemer

De fremste arkelogiske kilder til kunnskap om jernalderens vektsystemer i Norge er små skålvekter av bronse, vektlodd av kobberlegering, jern eller bly og gullringer(betalingsringer). Fra graver eller skattefunn kjennes hele satser av velbevarte vektlodd eller gullringer av forskjellige vektklasser. Etter hvert ble det definert detaljerte regler om hvilke vekter og målekar som var gyldig ved kjøp og salg av ulike varer, men gjennom hele middelalderen var en rekke lokale systemer i bruk. De alminneligste vektredskapene var skålvekten for små og lette gjenstander, bismervekten eller håndpunderen for middels tunge varer og skippunderen for de tyngste og mest omfangsrike vareslag.

Gården Rør

Alle vektloddene er funnet på Ringsaker, dels på gården Farberg i 2003, og dels på gårdene Rør og Stein over en periode på 25 år. Gården Rør er av spesiell interesse da gården både er nevnt i Snorres Håkon Herdebreis saga: "...Sigurd, sønn av storbonden på Rør...", og i Magnus Erlingssons saga: "Så gav han Sigurd fra Rør jarlsnavn, og han ble tatt til jarl der." Mye tyder på at storbonden på gården kontrollerte ferdselen mellom Østerdalen og Hedmarken langs Dalaust veien. I kong Håkon VI Magnussons retterbøter for østerdølene av 1358 pkt. 3 heter det: "Kongens ombodsmenn skal ikkje hindre dei i å føre varene sine til Hedmarka eller andre stader og byte mot kva vare dei vil." Videre i pkt. 8 heter det: "Vektene sine skal dei justere etter steinen på Ullenshov på Romerrike eller steinen i Oslo."

Vektloddene er innlevert av arkeolog Unn Pedersen, som mottok dem i forbindelse med en forelesning hun holdt for Norges metallsøkerforbund på Blindern i 2004.

Funnet av:

Kjell Stensrud

Litteratur:

Regesta Norvegia, brev VI, nr. 483, Snorres Kongesagaer, del II.

Av Camilla Haugan og Stine Torsvik
Publisert 14. jan. 2013 15:14 - Sist endret 1. juni 2022 09:25