Vektlodd fra Bygdøy kongsgård

Vektlodd er metallstykker som brukes enkeltvis eller sammen for å bestemme vekten av en viss mengde gods.

Bildet kan inneholde: skulptur, figurine.

Vektloddet, som er svært godt bevart, ble funnet på et pløyd jorde ca. 300 m nordøst for gårdens driftsbygning og dateres til 11-15. årh. Foto: Eirik Irgens Johnsen, KHM/UiO.  

Pæreformet vektlodd fra middelalder (C57207)

Det pæreformede vektloddet, som ble funnet med metallsøker på Bygdøy Kongsgård, er av kobberlegering med tilspisset knapp i den øvre enden, og bunnflaten har en inngravert korsformet fordypning.

Allerede så tidlig som i bronsealderen synes man å hatt en viss kjennskap til vekt. Funn av metallforråd av oppdelt bronse tyder på at fragmentene har blitt veid, men om det fantes et bestemt vektsystem vites ikke. Verken vektredskaper eller vektlodd forekommer i funn fra bronsealderen. I middelalderen derimot er det funnet flere pæreformede vektlodd ved utgravninger i gamlebyen i Oslo.

Funnet av:

Carl André Fronth

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 19. feb. 2013 11:37 - Sist endret 1. juni 2022 09:24