Kufisk mynt fra Finstad

I forbindelse med byggetiltak utenfor Ski sentrum i Akershus, ble det gjennomført en arkeologisk utgravning på gården Finstad Nordre sommeren 2008. Svært uventet var funnet av en kufisk dirhem.

al Mutawakkil (847-861 e.Kr.), sølvdirhem 860/1 e.Kr., 3,09 gr. Bildet til venstre viser myntens advers, mens bildet til høyre viser myntens revers. Mynten er bøyd for å teste gehalten. Diameter: 23-24 mm. Foto: KHM/UiO.

Mynten ble funnet i et område hvor det tidligere har gått et gammelt veifar. Myntfunnet ble avdekket av maskin (flateavdekking), og lå i oppgravde masser fra matjordlaget på åkeren.

Til tross for intensiv såldning og metallsøk ble det ifølge arkeolog Margrete F. Simonsen ved Kulturhistorisk museum verken funnet flere mynter eller gjort andre oppsiktsvekkende funn.

al Mutawakkil

Dirhemen er preget år 246 e.H. (tilsvarende 860/1 e.Kr.), og stammer fra de abbasidiske kalifatene i Bagdad. I likhet med mynten som ble funnet på Bygdøy (preget 242 e.H.) står navnene til myntherren al Mutawakkil, den 10. kalifen i rekken, samt hans etterfølger al Mu'tazz (866-869 e.Kr.) på myntens bakside. al Shash, nåværende Tashkent i Uzbekistan, er dirhemens pregested. En god del av de kufiske myntene funnet i Norge og i Skandinavia er preget i al Shash.

Bosetningsspor

I tillegg til sølvmynten ble det også funnet stolpehull etter takbærende stolper fra et mulig hus. Huset kan ha vært 11 til 12 meter langt. Dateringer foreligger ikke, men det antas at bosetningssporene er fra perioden 1000 f.Kr. til 600 e.Kr. På samme gård ble det i 1991 gjort utgravning av en gravhaug. To fingerringer av sølv, en sølvhekte, en jernkam, perler av rav og glass, flere leirkar, og en rekke andre gjenstander ble funnet. Graven dateres til yngre romertid, nærmere bestemt 300-tallet e.Kr.

Abd al Maliks myntreform

I de skandinaviske jordfunnene fra vikingtiden forekommer ofte funn av "billedløse" mynter kjent som kufiske mynter. Disse myntene er forsynt med arabiske innskripsjoner fra omkring 700 e.Kr. til midten av 1000-tallet. Myntfunnene er spredd over hele Skandinavia, men de fleste funnene er gjort på Gotland.

Av Houshang Khazaei og Camilla Haugan
Publisert 14. jan. 2013 14:21 - Sist endret 1. juni 2022 09:24