Spinnehjul fra Bøli Vestre

Av de redskaper som ble benyttet i det daglige liv i forhistorien, er kanskje spinnehjulet det som ble benyttet mest. Produksjon av tøy og tekstiler var en sentral del av arbeidet på gårdene.

Bildet kan inneholde: bagel, smultring, mat.

Spinnehjulet er 2,6 cm i diamter og 0,8 cm høy. Hullet er 0,7 cm i diamter, og har svakt konvekse sideflater. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.  

Spinnehjul av bly fra jernalder eller middelalder (C54483)

Det er viktig å være klar over hvilken arbeidskrevende innsats selve spinningen var i den lange tiden av vår forhistorie da dette arbeidet skjedde for hånd. Vevingen tok gjerne bare en brøkdel av den tiden som gikk med til spinningen, og vi vet at spinnehjul av denne typen kan være brukt til å spinne de aller fineste tynne tråder.

Som man kan se av bildet har spinnehjulet fra Bøli Vestre i Eidsberg kommune i Østfold en rett bunnflate. Det har en toppflate som er jevnt buet som går i jevn konveks bue helt ned til bunnflaten. Spinnehjulet ble funnet med metallsøker i dyrket mark om lag 15 centimeter ned i pløyelaget. Det er ikke gjort andre observasjoner på funnstedet.

Datering

Spinnehjulet fra Bøli Vestre lar seg vanskelig å datere til en avgrenset periode av forhistorien, siden det har en form som har vært benyttet over lengre tid. Når det dreier seg om et slikt løsfunn som ikke kan knyttes til andre funn eller fornminner på stedet, er det vanskelig å si noe nærmere om dateringen. Men tilsvarende spinnehjul er kjent fra både boplasser og graver i jernalder og fra bosetninger og bygrunner fra middelalder.

Funnet av:

Asgeir Stein Pettersen

Av Camilla Haugan og Vivian Wangen
Publisert 14. jan. 2013 16:34 - Sist endret 1. juni 2022 09:24