Smykkedeler fra jernalder

Funn av liten del av oval spenne fra vikingtid og del av et smykke eller beslag fra merovingertid på Grefsheim i Ringsaker kommune i Hedmark.

Bildet kan inneholde: font.

Bildet til venstre viser spennen fra vikingtid, mens bildet til høyre viser smykket fra merovingertid. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Smykkedelene ble funnet med metallsøker på et høydedrag i en åker som kalles Sopa ved gårdstunet på Hverven og Skjelvevegen.

Spenne fra vikingtid

Det ene funnet er en del av en oval spenne fra vikingtid (ca. 800-1030 e.Kr.). Dette er en relativt vanlig smykketype fra denne perioden, og blir som regel funnet i vikingtidens kvinnegraver.

Smykke fra merovingertid

Det andre funnet er en del av et smykke eller beslag fra merovingertid (ca. 550-800 e.Kr.), og er altså eldre enn spennen. Det har muligens hengt i belte som pynt, eller eventuelt vært brukt som et hengesmykke rundt halsen. Sannsynligvis stammer også dette fra en kvinnegrav.

Det er tidligere gjort gravfunn både fra merovingertid og fra vikingtid på Grefsheim, noe som indikerer at de to funnene trolig kommer fra overpløyde eller forstyrrete graver, og opprinnelig har vært del av de draktsmykker de avdøde har hatt på seg ved gravleggingen.

Smykkene ble funnet av Egil Eriksen og overlevert gårdeier Johan E. Mellbye. Funnene ble innlevert til KHM via Hedmark fylkeskommune.

Funnet av:

Egil Eriksen

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 15. jan. 2013 13:11 - Sist endret 1. juni 2022 09:24