Pilspiss fra Grynningen på Dalsida

Pil og bue har vært et viktig jaktredskap, men også et stridsvåpen her i landet helt fra steinalder og fram til nyere tid.

 Pilspiss av jern fra vikingtid  (C57213)

Pilspisser forekommer oftest i mannsgraver, og det er kjent mange løsfunn av pilspisser, særlig i fjellet, men også i lavlandet. I disse sistnevnte tilfellene dreier det seg som oftest om bortskutte piler. Pilspisser er også funnet på forhistoriske boplasser og i hustufter.

Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Pilspissen fra Grynningen på Dalsida i Lesja kommune i Oppland er av jern og har en utforming som var vanlig i vikingtiden (ca. 800-1000 e.Kr.). Pilspissen ble funnet i en vanndam på svaberget ned mot Aursjøbassenget, om lag 856 moh. Den er godt bevart, men svært korrodert, og egglinjene er skallet av i nesten hele lengden på den ene siden og noe over halvparten på den andre.

Pil og bue

Når man tenker på dagens pil og bue som jo er et moderne konkurransevåpen, vet vi at de har fått sin utforming på bakgrunn av intens forskning, testing og fysisk-matematiske beregninger. Både pilens og buens form er resultat av nøye beregninger. Slik har det vært når det gjelder forhistoriske pil og buer. Kunnskap og erfaringer lå til grunn for at våpensmeder kunne utforme pilspissene slik at de var mest mulig effektive, og at både pilspissen, pilskaftet og selve buen var var nøye avstemt i forhold til hverandre. Det er svært sjeldent at vi finner rester etter pilskaft og buen, siden disse består av tre og annet organisk materiale som raskt går i oppløsning. Funn av pilspisser viser imidlertid at kunnskapen om dette jaktredskapet/våpen ble holdt i hevd og videreutviklet gjennom hele vår kulturhistorie.

I de senere årene har Kulturhistorisk museum mottatt en rekke funn fra høyfjellet i Sør-Norge, og det er gjort særlig mange funn i Oppland. Pilspissen kan også settes i sammenheng med de arkeologiske undersøkelsene som ble gjennomført ved Aursjøen for noen år siden.

Funnet av:

Unni Flobergseter

Av Camilla Haugan og Vivian Wangen
Publisert 19. feb. 2013 12:45 - Sist endret 1. juni 2022 09:24