Fra Bagdad til Bygdøy kongsgård

I november 2008 ble det med metallsøker funnet en kufisk dirhem på Bygdøy kongsgård i Oslo. Mynten er preget i Madinat al Salam i Irak år 242 e.H. (tilsvarende 856/7 e.Kr.)

al Mutawakkil (847-861 e.Kr.), sølvdirhem 856/7 e.Kr. Bildet til venstre viser myntens advers mens bildet til høyre viser myntens revers. Diameter: 23-24 mm. Mynten er bøyd noe som indikerer at den trolig er blitt testet for gehalten. Et lite stykke er brutt av ved kanten, og som følge av dette veier dirhemen 2,41 gr. Foto: KHM/UiO.

 

Bagdad, som byen heter i dag, erstattet Damaskus (ca. 750 e.Kr.) som den muslimske hovedstaden i et imperium som strakte seg fra Nord-Afrika til Sentral-Asia. Umayyadene ble da kastet fra makten av abbasidene som regjerte frem til 1258 e.Kr.

Madinat al Salam

Madinat al Salam, som betyr Fredens by, ble grunnlagt av den andre abbasidiske kalifen al Mansur år 754 e.Kr. Mynten er forsynt med arabiske tekster skrevet med kalligrafien kufisk som skriver seg fra byen al Kufa i Irak. Islamsk kunst i denne perioden bærer preg av ikonoklasmen. Sentenser fra Koranen utgjør hovedmotivene sammen med navnene til myntherren al Mutawakkil (847-861 e.Kr.) og en av kalifens etterfølgere al Mu'tazz (866-869 e.Kr.)

Bygdøy kongsgård

Bygdøy kongsgård er første gang nevnt i skriftlige kilder på midten av 1200-tallet i Akershusregisteret. Gården har en helt spesiell plass i norsk historie på grunn av dens 700 års historie tilknyttet kongehuset gjennom eiendoms-og disposisjonsretten. Ved giftemålet i 1305 ga kong Håkon V Magnusson Bygdøy som morgengave til sin unge dronning Eufemia. Siden den gang har den vært i bruk gjennom det norske, så det dansk-norske, deretter det svensk-norske og til sist det norske kongehuset etter 1905.

Funnet av dirhemen viser at handelsveien fra det islamske riket strakte seg langt nord, og at det trolig var bosetning på Bygdøy som drev med handel i vikingtiden. I tillegg til sølvmynten ble det også funnet en jetong dvs. en regnepenge på 0,28 gr. Denne er foreløpig ubestemt. Tidligere er det funnet en skilling preget i Nidaros fra tiden hvor Norges siste katolske erkebiskop Olav Engelbrektsson (1523-1537) virket, samt en mynt preget i Malmö fra Kristian I's regjeringstid (1448-1481)

Funnet av:

Per Kristian Bjor

Se også:

Detaljert beskrivelse av myntens arabiske tekst advers og revers

Av Houshang Khazaei og Camilla Haugan
Publisert 14. jan. 2013 14:44 - Sist endret 1. juni 2022 09:24