Brakteat fra Lom

Enestående funn av en liten mynt fra Lom i Gudbrandsdalen.

Bildet kan inneholde: organisme.

UMK2227. Foto: Mårten Teigen, KHM/UiO.

Anonyme brakteater

Anonyme brakteater forsynt med kronet hode en face av den typen som er avbildet ble utgitt under Magnus Lagabøtes tid (1263-1280). Denne brakteatgruppen utgjør den største som ble utgitt i norsk middelalder. Så langt stammer så å si alle kjente eksemplarer fra norske kirkefunn. Brakteatene som er avbildet her ble nylig funnet av metallsøker Carl André Fronth under søking på åker ved Garmo gård i Lom i Gudbrandsdalen.

Myntfunnene fra Lom stavkirke utgjør de største av alle norske kirkefunn. Å finne en slik brakteat utenfor kirkerommet forteller oss at bøndene i Gudbrandsdalen også brukte mynt i andre sammenheng enn kirkeoffer. Dette kan synes selvfølgelig, men dette bidrar til å skaffe empirisk belegg for bruk av mynt på bygdene.

Magnus Lagabøte

Magnus Lagabøte gjennomførte reformer på flere sentrale felt i det norske samfunnet. Introduksjon av en landslov i 1274 er det han har blitt mest kjent for. Det ble imidlertidig også gjennomført en omfattende myntreform der brakteatene ble erstattet av solide tosidige mynter i 1270-årene, trolig siste halvdel av 1270-årene.

Funnet av:

Carl André Fronth

Av Svein H. Gullbekk
Publisert 14. jan. 2013 14:00 - Sist endret 1. juni 2022 09:24