Romertidsspenner fra Hverven

Spennene som ble funnet på Hverven i Stange kommune i Hedmark dateres til eldre romertid (ca. 0-200 e.Kr.). Slike spenner kalles ofte bøylespenner eller fibler.

Bildet kan inneholde: stillbildefotografering, produkt, font, svart og hvit.

Som man kan se på bildet er dekoren på spennen til venstre nesten bortslitt, og både spiralen og nålen mangler mens dekoren på spennen til høyre er bedre bevart. Spennen til høyre er derimot brukket i to. Spiralen og nålen mangler også her. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.  

Spenner fra romertid (C56893)

Akkurat denne fibelvarianten er særegen for norsk område, og det er rimelig å anta at spennene har vært laget i Norge. Det er fra før gjort rundt 16 funn av slike spenner fra hele landet. Spennene er laget av bronse som har vært belagt med tynne sølvplater. Sølvplatene har vært dekorert med en fin dekor som skiller seg litt fra den dekortypen som er vanligst for denne typen.

Kvinnegraver

Lignende spenner er funnet fra eldre romertid, som regel i kvinnegraver. Slike spenner blir ofte funnet i par, noe som tyder på at de har blitt brukt til å holde sammen en såkalt peploskjole dvs. en kjole som er laget av ett tøystykke, ved skuldrene.

Spennene ble funnet med metallsøker i en åker, på omtrent ti centimeters dybde på en høyde i terrenget. Det er tidligere registrert en gravhaug på en åkerholme i nærheten av funnstedet, samt et gravfunn fra eldre jernalder som stammer fra gården, muligens fra samme gravhaug. Da spennene ble funnet på en forhøyning i landskapet kan dette tyde på at det har ligget enda en gravhaug på stedet.

Funnet av:

Ole Gjestvang

Av Camilla Haugan og Ingunn Røstad
Publisert 14. jan. 2013 16:40 - Sist endret 1. juni 2022 09:24