Løsfunn fra vikingtid

Armringen fra Bøli Vestre i Eidsberg kommune i Østfold er laget av et udekorert sølvbånd hvor endene er festet i hverandre i en dobbel opprulling.

Bildet kan inneholde: hvit, fottøy, stillbildefotografering, motetilbehør, sko.

Armringens diameter er ca. 7 cm, omkretsen er 22 cm og tykkelse er mellom 1,0-1,44 mm. Midtfeltets bredde er 1,35 cm og armbåndet er omlag 3,8 cm langt. Vekt: 18,3 g. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Armring av sølv fra vikingtid (C54482)

Armringen er godt bevart, men som man kan se av bildet er den deformert slik at ringens omkrets, særlig i den ene halvdelen, har uregelmessig form.

Armringen ble funnet med metalldetektor i dyrket mark, ca. 10 cm ned i pløyelaget i nærheten av hovedbygningen på gården.

Funnet av:

Rune Høyby

Av Camilla Haugan og Vivian Wangen
Publisert 14. jan. 2013 16:18 - Sist endret 1. juni 2022 09:24