Enestående gjenstand med dekor fra Brunstad

Anhenget er av slipt sandstein og kan dateres til eldre steinalder. Dekoren kan minne om den vi ser på hakker og køller fra samme periode. Gjenstanden mangler sidestykke da det tidligere ikke er gjort lignende funn i Norge.

Anheng av slipt sandstein (C59135)

Det oppsiktsvekkende funnet kom for dagen i forbindelse med en arkeologisk undersøkelse på Brunstad i Vestfold tidlig i oktober. Det er ikke klart hva anhenget representerer, da vi ikke har mange lignende gjenstander fra denne perioden i Norge. Selve formen ser ut som et smykke eller et anheng, men lengden på rundt 10 cm tilsier mer en tyngde eller et søkke. Noe av ornamentikken minner om den vi ser på enkelte av de norske hakkene og køllene av stein og bein/horn fra mellom- og seinmesolitikum. Køllene er som oftest løsfunn, mens dette anhenget ble funnet i en sikker arkeologisk kontekst. Det er også gjort funn av redskaper med lignende dekor fra samme tidsperiode, i Danmark, Sverige og Nord-Tyskland.

Litteratur om hakker og køller med dekor fra eldre steinalder:

Glørstad, Håkon: Østnorske skafthullhakker fra mesolitikum. Arkeologiske og forhistorisk betydning - illustrert med et eksempelstudium fra vestsiden av Oslofjorden. I Viking. Oslo 2002.

Rygh, Oluf: Norske oldsaker. Oslo 1885 (Trondheim 1999).

Skår, Øystein: Rituell kommunikasjon i seinmesolitikum. En analyse av hakker og køllers symbolske betydning. Upublisert hovedfagsoppgave, UiB 2003.

Funnet av

Birgitte Bjørkli/Kristine Ødeby/KHM

Av Birgitte Bjørkli og Elisabeth J. Vogt
Publisert 26. nov. 2013 12:02 - Sist endret 9. okt. 2018 15:07