Funn - 2013

Publisert 26. nov. 2013 12:02

Anhenget er av slipt sandstein og kan dateres til eldre steinalder. Dekoren kan minne om den vi ser på hakker og køller fra samme periode. Gjenstanden mangler sidestykke da det tidligere ikke er gjort lignende funn i Norge.

Publisert 26. mars 2013 13:19

Del av urnesspenne av forgylt kobberlegering fra tidlig middelalder, ca. 1050-1150, funnet med metallsøker i dyrket mark på Vetten i Ringsaker kommune i Hedmark august 2011.

Publisert 19. mars 2013 16:36

Spennen fra Faret ved Hjellevannet i Skien kommune i Telemark er relativ grov sammenlignet med andre spenner av urnestypen. Spennen ble funnet i forbindelse med utgravning foretatt av Kulturhistorisk museum i 2001.

Publisert 13. mars 2013 14:59

Denne flotte spennen fra Skiplum i Sør-Fron kommune i Oppland fremstiller et dyr med forbein, bakbein og vinge utført i en blanding av urnesstil og romansk stil.

Publisert 8. mars 2013 15:21

Denne sjeldne merovingertidsspennen ble funnet med metallsøker i åpent jordbrukslandskap i Ringerike i 2011. Spennen, som er av kobberlegering, er formet som en fugl sett ovenfra.

Publisert 28. feb. 2013 14:35

Denne flotte spennen i forgylt sølv er utformet i urnesstil. Spennen dateres til middelalder og ble funnet med metallsøker i dyrket mark sommeren 2011 på gården Jessnes Nedre i Ringsaker kommune i Hedmark.