Løsfunn fra Vetten i Ringsaker

Del av urnesspenne av forgylt kobberlegering fra tidlig middelalder, ca. 1050-1150, funnet med metallsøker i dyrket mark på Vetten i Ringsaker kommune i Hedmark august 2011.

Bildet til venstre viser spennens forside mens bildet til høyre viser spennens bakside. Spennen er fra det bøyde forbeinet til halsens krumning 2,9 cm høy og 2,3 cm bred. Vekt: 4,8 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Urnesspenne (C58294)

Dyrets forbein er bøyd i ca. 90 graders vinkel bakover, og halen deles i to på undersiden av kroppen, hvor den fremste haledelen krysser forsiden av kroppen, mens den bakerste går på baksiden av kroppen. Hodet og del av halsen, samt bakdelen av kroppen mangler. Det samme gjelder halelendene og ytterkanten av "slynget".

Spor etter det som trolig har vært nåleholder og en hempe finnes på spennens bakside, plassert på halsen og det bøyde kneet. Forgyllingen er best bevart på spennens forside, men et forgylt parti er også inntakt på baksiden. Overflaten er noe korrodert.

I tillegg til spennen fra Vetten ble en rekke flotte gjenstander (C58289-C58302) funnet med metallsøker i dyrket mark i Ringsaker i perioden april-september 2011. Ved Ringsaker prestegård er det påvist bosetningsspor med blant annet kokegroper fra eldre jernalder og bryggesteinslag fra middelalder.

Funnet av:

Harald Hoel

Av Ingunn Røstad og Camilla Haugan
Publisert 26. mars 2013 13:19 - Sist endret 1. juni 2022 09:25