Løsfunn fra Ringerike

Denne sjeldne merovingertidsspennen ble funnet med metallsøker i åpent jordbrukslandskap i Ringerike i 2011. Spennen, som er av kobberlegering, er formet som en fugl sett ovenfra.

Spennen fra Ringerike er 5,3 cm lang, 1,9 cm bred og 0,8 cm høy. Vekt: 7,9 gram. Foto: Ellen C. Holte, KHM/UiO.

Fugleformet spenne (C58110)

Spennen har et rombisk felt bak hodet, og to markerte vingefester. Fuglens ansikt har markerte øyne og nebb, og fuglens føtter er tydelig markerte og svinger lett ut fra kroppen, slik at det dannes et lite, rundt, gjennombrutt hull mellom føttene og kroppen på hver side.

Spennen er svært godt bevart. På baksiden finnes rester etter nåleholder- og feste, samt deler av jernspiralen bevart.

Funnet av:

Christian Størmer

Av Ingunn Røstad og Camilla Haugan
Publisert 8. mars 2013 15:21 - Sist endret 1. juni 2022 09:25