English version of this page

Vikingøksa fra Langeid gjenfødes

Immm1 Immm2 Immm3 Immm4 Immm5 Immm6 Immm7

Mars 2016 ble bredøksen fra Langeid gjenskapt ved vikingtidens smiteknikk. Utgangspunktet for øksekopien var myrmalmsjern. Arbeidet bestod i å videreforedle råjernet, fremstille herdbart stål til økseeggen og smi selve øksehodet. Til slutt ble øksa skaftet og testet på et griselår.

Smedene var Vegard Vike og Anders Helseth Nilsson.

Eksklusiv og velbevart

Kulturhistorisk museum i Oslo har kun seks økser av denne typen i samlingen - bredøkser med skaftbeslag av messing. Langeidøksa er den best bevarte, funnet i en oppsiktsvekkende grav fra slutten av vikingtid.

Prosjektet

Fremstillingen av øksa bød på mange utfordringer, enkelte overraskelser og mye ny lærdom. Ferden fra myrmalmsjern til ferdig øks presenteres her ved korte artikler om hver av de mange delprosessene. Les mer ...

Galleri

Underveis i prosjektet, ble det gjort omfattende fotodokumentasjon og hundrevis av bilder ble tatt. Her er et utvalg som viser øksefremstillingen steg for steg. I menyen finner man mer omfattende undergallerier for hver delprosess. Se bilder ...

Video

Formidlingsrettet video var en viktig del av dokumentasjonsstrategien. Mye av arbeidet ble fanget på film. Det foreligger en langversjon (24:04 min), en redigert kortversjon (4:23 min) samt flere filmsnutter. Se mer film ...