Rekonstruksjon av maleri og skulptur

Rekonstruksjon av middelalderens maleteknikker har satt mange år med teoretisk forskning på prøve. Det er en spennende utfordring å slipe grundering med haiskinn, polere sølv med ulvetenner og lage maling fra bunnen av uten løsemidler.

Madonna fra Hedalen, Valdres

Madonna fra Hedalen rekonstrueresMalerikonservator Svein A. Wiik maler den blå pelsimitasjonen i madonnaens kappe.
Foto © KHM, UiO.

Den 143 cm høye skulpturen er datert til midten av 1200-tallet. Den ble gjenskapt som den så ut da den var helt ny. De ble benyttet samme verktøy, materialer og fremgangsmåte som middelalderens håndverker en gang utførte originalen med, så langt vår kunnskap rekker i dag. Det var en unik anledning til å prøve ut og utdype kunnskaper høstet ved forskning på middelalderens maleteknikk siden 1960-årene. Rekonstruksjonen var ferdig i 1990.

Les mer om

Rekonstruksjon av frontalet fra Tingelstad, Hadeland

De sorte konturene males på Tingelstadrekonstruksjonen. Foto © KHM, UiOPanelet måler 98,5 x 160 cm og er datert til annen halvdel av 1200-tallet.

Formålet var å lage en rekonstruksjon som vil se ut som, og ha de samme maleriske virkningene som originalen, så langt vi har kunnskap om dette. Dette var et kommersielt prosjekt.

Vi blogget om hvordan frontalet ble laget i en helt ny versjon. Her kan du lese om alle trinnene i prosessen.

Gjenstanden har tidligere gjennomgått omfattende undersøkelser og analyser ved professor emeritus Unn Plahter, KHM. På grunnlag av dette arbeidet vet vi i dag mye om hvordan frontalet ble laget, og om materialene som ble benyttet. Unn bidro med sin kunnskap til prosjektet.

Rekonstruksjonen ble bestilt av Gran Kirkelige Fellesråd. Prosjektledere var malerikonservatorene Katrine Scharffenberg og Anne Milnes. De utførte polykromeringen [bemalingen] av panelet. Grundering og forsølving ble utført av forgyller Sarah B. Eggen. Båtbygger Lars Stålegård fra Kulturhåndverkerne snekret panelet. Kulturhistorisk museum (KHM) v/ malerikonservatorene Kaja Kollandsrud og Eivind Bratlie bidrog til kvalitetssikringen av arbeidet.

Gjenstanden har tidligere gjennomgått omfattende undersøkelser og analyser ved professor emeritus Unn Plahter, KHM. På grunnlag av dette arbeidet vet vi i dag mye om hvordan frontalet ble laget, og om materialene som ble benyttet. Unn bidro med sin kunnskap til prosjektet.