Bååstede

I forbindelse med prosjektet Bååstede – tilbakeføring av samisk kulturarv, har arkivet ved Kulturhistorisk museum unntaksvis lånt ut over 50 esker med arkivmateriale fra den etnografiske arkivsamlingen for perioden 1833 – 1960. Samlingen inneholder blant annet korrespondanse, journaler og katalog over etnografiske gjenstander som er innlemmet i samlingene.

Hovedkatalog og gjenstandskort fra Etnografisk museum og den samiske samlingen. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

 

I 2012 undertegnet Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum en avtale med Sametinget om tilbakeføring av om lag 2000 gjenstander samisk museumsmateriale. Gjenstandene skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning.

Arbeidet med tilbakeføringen starter med en gjennomgang av eldre arkivalia for å få frem supplerende opplysninger i tillegg til det som finnes i den eksisterende Primus-katalogen fra Folkemuseet. Det er i den forbindelse at arkivet ved Kulturhistorisk museum har kunne bistå med utlån av dokumentasjon fra Etnografisk museum. Prosjektmedarbeider i Bååstede, Káren Elle Gaup, arbeider nå med å gjennomgå postjournaler, kopibøker, korrespondanse og eldre kataloger. Arkivmaterialet er utlånt over en periode fra mai til november 2014.

Emneord: Norsk Folkemuseum, Etnografisk museum, Bååstede, Samisk kulturarv
Publisert 4. sep. 2014 13:52 - Sist endra 9. sep. 2020 10:01