2015

Publisert 3. des. 2015 09:44

For noen uker siden fikk vi veldig hyggelig besøk av professor Einar Østmo her i arkivet. Han var på jakt etter informasjon og dokumentasjon om noen tyverier i 1910 - fra den gang Gabriel Gustafson var bestyrer ved Oldsaksamlingen (1901-1915).

Bildet kan inneholde: håndskrift, tekst, font, skrive, papir.
Publisert 1. okt. 2015 08:19

I arkivet har vi mykje interessant dokumentasjon etter utgravingane av Raknehaugen i 1940-åra. Desse vart leda av Oldsaksamlingens bestyrar Sigurd Grieg. Då vi denne månaden rydda i desse papira knytt til utgravingane her, fann vi noko heilt uvanleg – ein flaskepost.

Publisert 11. sep. 2015 14:09

Det er omlag 100 år siden arkitektkonkurransen for et museum på Bygdøy første gang ble utlyst – det skjedde i november 1913. Og hva passer vel bedre enn å presentere den forrige arkitektkonkurransen om et nytt vikingskipshus, nå som Statsbygg nylig har utlyst konkurranse for nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Bildet kan inneholde: bygning, rom, arkitektur, tre.
Publisert 6. aug. 2015 08:30

Innelåst i et brannsikkert hvelv i Historisk museum finner vi katalogene over myntkabinettets samlinger. Bøkene er i seg selv verdsatte arkivskatter og en fryd for øyet. De eldste er fra etableringen i 1817.

Bildet kan inneholde: briller, ansiktshår, skjegg, bart, panne.
Publisert 2. juli 2015 08:44

I år er det 140 år siden arkeologen Ingvald Undset ble ansatt ved Universitetets Oldsaksamling hvor han arbeidet i 18 år før han døde i 1893, kun 40 år gammel. Undset ble ansett som internasjonalisten i norsk arkeologi da et statsstipend gav ham mulighet til omfattende reising i Nord-Europa, hvor han blant annet registrerte norske oldsaker i utenlandske museer.

Bildet kan inneholde: bryllup favoriserer, font, rektangel.
Publisert 4. juni 2015 12:49

I tillegg til alle de spennende dokumentene, har vårt museumsarkiv også tatt vare på diverse kuriosa fra museets historie. Tekster fra en kjær og høyt representert personlighet som utmerker seg blant arkivaliene, er Anton Wilhelm Brøgger. Han har etterlatt seg utallige brev og håndskrevne manuskripter, og denne arkivtorsdagen har vi gleden av å kunne presentere hans aller mest personlige tekst - hans signatur!

Bildet kan inneholde: tekst, botanikk, anlegg, blomst.
Publisert 7. mai 2015 08:51

Den 8. mai 1945 mottok Universitetets Oldsaksamling telegrammer fra nordiske kolleger ved museer i Stockholm, København og Helsingfors med lykkeønskninger i anledning frigjøringen.

Publisert 6. feb. 2015 09:01

Gamle arkiver må være det nærmeste du kan komme det å reise i tid...

Publisert 1. jan. 2015 09:42

Arkeologiske utgravinger dokumenteres i dag, blant annet ved hjelp av digitale innmålinger (GiS), tegninger, prøveuttak og fotografier, men metode for dokumentasjon av arkeologiske utgravinger har endret seg drastisk fra den tidligste tiden da arkeologiske funn skulle leveres inn og faste kulturminner registreres, fra 1811 og frem til i dag.