Tidsreise

Gamle arkiver må være det nærmeste du kan komme det å reise i tid...

Februar

I arkivet på KHM kan du bla i de gamle papirene som viser håndskriften, signaturene, språket og tonen til de store og kjente som Keyser, Rygh, Gustafson og Brøgger - for å nevne noen.

I de gamle arkivdokumentene kan du også få et innblikk i dagliglivet på museet gjennom for eksempel regningene fra Rich. Andvord på skrivemateriell, en tilfredshetsundersøkelse fra 1912 fra N. Jacobsens Elektriske Verksted for museets hustelefon, eller museumsassistent og amanuensis Gustav Mørcks dagbok over administrativt museumsarbeid for perioden 1907-1909.

Denne arkivtorsdagen har vi valgt oss et 100 år gammelt markedsføringstiltak. Det er Ch. Johnsen som 26. mai 1914 sender den moderne Smith Premier skrivemaskinen til prøve hos Oldsaksamlingen. Han hevder at denne er en «uundværlig gjenstand paa ethvert kontor eller paa ethvert sted, hvor man har nogen korrespondance». Og det virket, for ikke lenge etter begynte musseet med gjennomslagskopier av all utgående korrespondanse. Disse har vi sirlig innbundet i arkivet.

Emneord: Smith Premier, skrivemaskin, dagligliv, tidsreise, korrespondanse, gamle dokumenter Av Anne Britt Halvorsen
Publisert 6. feb. 2015 09:01 - Sist endra 9. sep. 2020 10:03