Stengt på grunn av glede!

Den 8. mai 1945 mottok Universitetets Oldsaksamling telegrammer fra nordiske kolleger ved museer i Stockholm, København og Helsingfors med lykkeønskninger i anledning frigjøringen.

Galleri

Det er korte men sterke ord i telegrammene som Oldsaksamlingen mottok. Det er hilsninger som understreker i hvor stor grad både arbeid og ansatte var berørt av den tyske okkupasjonen. Oldsaksamlingen og dens ansatte var i konflikt med okkupasjonsmakten flere ganger i løpet av annen verdenskrig. Flere ansatte ble trakassert, gjenstander måtte skjules for okkupantene og enkelte ting måtte til og med fraktes ut av huset i all hemmelighet og sendes langt avgårde.

Historisk museum rommer flere hemmeligheter og sterke historier fra krigen 1940 til -45. Vi vil etter hvert publisere disse relativt ukjente historiene sammen med dokumenter som viser hva som skjedde. Nå har vi gleden av å presentere noen av telegrammene som ble sendt til museet da friheten var et faktum, 8. mai 1945.

Her er Charlotte Blindheims beskrivelse av 8. mai 1945:

Vanskeligst var det i grunnen å overholde Seips [daværende Rektor ved UiO] parole ["Verdighet, ro, disiplin. Det motsatte skader oss alle»] da freden brøt løs 8/5-45. Disiplinen var det slappet noe av på de siste krigsukene. Den radio vi alle visste levet sitt skjulte liv ett eller annet sted i magasinene, kom nå frem på Laboratoriet i kjelleren hver gang NRK/London var på luften. Den 7de mai om middagen hadde jeg hørt de siste nyhetene, da jeg kom ned på Nasjonalteatret stasjon. Stemningen var spent til bristepunktet, men alle var rolige og disiplinerte, selv om vi alle sendte de tyskerne som sto der, forsiktige sideblikk. Så kom vi opp i dagen ved Majorstuen og så de første norske flagg gå til topps! Og 8de mai ble det ikke arbeidet særlig meget på Oldsaksamlingen! Man kommer sannheten nærmest ved å si at vi var stengt på grunn av glede.

 

Fra kolleger i Stockholm kom følgende telegram:

Till kamerater fraan kamerater ett frihetens leve

 

Og fra Anders Lindblom ved Nordiska museet:

Leve Norge! Hälsning från Nordiska museet

 

Fra nasjonalmuseene i henholdsvis København og Helsingfors mottas disse telegrammene:

Alle fra nationalmusæet hilser gennem jer det frie Norge - Først nu da i er med kan vi helt nyde vor frihed

 

Finlands nationalmuseum sænder uppriktig lyckønskan til återvunnen frihet


Kilde:

Blindheim, Charlotte (1985): «De fem lange år på Universitetets Oldsaksamling». I VIKING Tidsskrift for norrøn arkeologi, Bind XL VIII – 1984, Norsk Arkeologisk Selskap, Oslo 1985.

Emneord: Oldsaksamlingen, Charlotte Blindheim, Frigjøringsdagen, Andre verdenskrig
Publisert 7. mai 2015 08:51 - Sist endra 9. sep. 2020 10:03