Adrian Jacobsens forundelige samling

Andrian Jacobsen, født i 1853, var sønn av en landhandler og fiskekjøper, og vokste opp på Risøy i Troms. Som voksen ble Jacobsen en oppdagelsesreisende og selvlært etnograf.

Bildet kan inneholde: historie.
Foto av Adrian Jacobsen i flosshatt blant mange afrikanere. Foto fra en folkefremvisning. Foto: Museum für Völkerkunde i Hamburg

I 1870-årene ble han kjent med dyretemmeren Carl Hagenbeck ved Hagenbeck Zoo i Hamburg. Av Hagenbeck fikk Jacobsen i oppdrag å samle inn gjenstander fra Grønland som skulle vises frem i dyrehager og sirkus rundt i Europa - på såkalte Völkerschau (folkefremvisninger). Med seg på den 8 måneder lange turneen i 1877 hadde han en gruppe inuitter fra Grønland, som han hadde overtalt til å bli med som hovedattraksjon.

Året etter dro Jacobsen til de samiske områdene, hvorfra han fikk med seg en gruppe samer fra Finnmark til en tilsvarende europaturné, og til en samisk avdeling på verdensutstillingen i Paris.

Foto av en gammel Adrian Jacobsen. Foto: ukjent fotograf 

1880-årene brukte han til å reise rundt i verden - til Nord-Amerikas vestkyst, Korea, Japan, Sibir og Polynesia – hvor han samlet inn etnografiske gjenstander etter oppdrag fra Berlin Museum für Völkerkunde.

Adrian Jacobsen fikk Kongens fortjenestemedalje i gull, og i 1890 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Som voksen hadde Jacobsen hjemmet sitt i Hamburg, men flyttet som gammel mann hjem til Risøy i 1943 hvor han døde i 1947, 94 år gammel.

Allerede i 1908 skjenket han en stor gjenstandssamling til Universitetets Etnografiske Musæum, og i arkivet ved Kulturhistorisk museum har vi Adrian Jacobsens egen fortegnelse over de 628 forskjellige gjenstandene (se bilde under).

Vi kan også lese om mottaket av samlingen i Etnografisk Musæums journal fra 26. oktober 1908, Nr. 97:

Adrian Jacobsen skjænker sine store Samlinger til Museet, og med den en kortfattet Fortegnelse over deres første 628 Numere. De er fra forskjellige Dele av Verden, fra Japan, fra China, fra Indonesien, fra Sydhavsöerne, fra Afrika, fra Indien o.s.v. Ligeledes omfatter Samlingerne Hulefund fra Frankrige, Sten-oldager fra Norge, Danmark og Tyskland, lilleasiatiske Fund. Til sammen har Giveren anslaaet Tallet til omkring 1400. Nolge mindre Dele egner sig for Afgivende til andre av de herværende Museer, som Oldsagsamlingen, det geologiske Museum og det Zoologiske. Katalogiseringen er med det samme paabegyndt for at blive fortsat efterhaanden, som der bliver Plads til at udstille dem i allerede forhaanden, værende eller senere anskaffede Skabe.

galleri
Emneord: Adrian Jacobsen, Etnografisk museum
Publisert 7. jan. 2016 07:41 - Sist endra 23. feb. 2021 08:13