Kunst i museumsarkivet - Christian O. Zeuten

Blant arkivaliene ved Kulturhistorisk museum finner vi en rekke kunstskatter som pennetegninger og akvareller. Noen har kommet til museet som gaver og donasjoner, andre er dokumentasjon av museumsgjenstander og utgravninger utført av kunstnere engasjert ved Universitetets Oldsaksamling. I arkivbloggen for november presenterer vi seks akvareller av kunstneren Christian Olavius Zeuten.

Bildet kan inneholde: bilderamme, maleri, fotografisk papir, stillbildefotografering, tre.

Under Zeutens maleriet av bautasteinen på Hasle, må vi anta at det er han selv som har skrevet følgende: "Figuren et godt hoved mindre og en norsk bondedreng. Stenen er 9 alen höi. I Tjölling Sogn ikke langt fra gaarden Löve". Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Anne Britt Halvorsen

Christian Olavius Zeuten var en dansk arkitektur- og landskapsmaler født på Amager i 1812. Hans ungdomsplan var å bli arkitekt, men bestemte seg senere for å bli maler. Han var særlig interessert i kirkeinteriører og foretok omfattende restaureringsarbeider i flere danske kirker, samtidig som han tegnet for Nationalmuseet i København (den gang Oldnordisk Museum).

Zeutens seks akvareller som vi presenterer her er motiver av et utvalg norske fornminner fra henholdsvis Brunlanes og Tjølling malt i 1845. Skissene ble i overrakt til Universitetets Oldsaksamling i 1968 fra Nationalmuseet i København.

For mer informasjon om Zeutens akvareller anbefales professor i arkeologi Jan Henning Larsens artikkel i Viking 1985/86, hvor han blant annet diskuterer skissenes kildeverdi.

 

Galleri

 


Litteratur:

Larsen, Jan Henning 1986 "Noen akvareller av fornminner fra søndre Vestfold" i Viking 49 (1985/86), s.81-95. Norsk Arkeologisk Selskap. Oslo.

Publisert 3. nov. 2016 08:55 - Sist endra 9. sep. 2020 10:05