Mumiens hemmelighet

Nofret er en 2200 år gammel mumie fra Sentral-Egypt som ble fjernet fra sitt gravkammer i 1880-årene, gitt som gave til hobbyarkeologen Kong Oscar II og fra ham videre forært til Etnografisk museum i 1889. Nofret kan besøkes i Historisk museums Egypt-utstilling, hvor hun har vært utstilt siden 2004.

Bildet kan inneholde: rom, arkitektur.

Fra utstillingen Mumien lever 2004 - Foto: (c) Kulturhistorisk museum, Oslo

Men hva vet vi egentlig om mumien og omstendighetene rundt overrekkelsen av denne spesielle gaven?

Et naturlig sted å lete etter svar er i de skriftlige kildene. Blant arkivaliene fra Etnografisk museum fant vi et kartotekkort fra 1889 hvor vi kunne lese at mumien var blitt overrakt til Kong Oscar II under den 8de Internasjonale Orientalistkongress 2. – 13. september 1889.

Bildet kan inneholde: tekst, font, håndskrift, musikk, dokument.
Foto: Kulturhistorisk museum/Anne Britt Halvorsen

Men dette var spede opplysninger og vi ønsket mer informasjon. På 1800-tallet ble alt som var verdt å vite noe om; kulturelt, vitenskapelig eller kjendissladder, publisert i datidens største, offentlige informasjonskilde – nemlig avisene! Etter noen søk blant Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser kunne vi i Aftenposten fra 8. september 1889 ganske riktig lese at Nofret, som den gangen var navnløs og ble antatt å være en mann fra Achmim, ble skjenket til Etnografisk samling av den anerkjente, tyske egyptologen og konsulen Heinrich Ferdinand Karl Brugsch (1827 – 1894). Aftenpostens korrespondent beskriver ham slik:

«Ifølge alle Kunstens eller rettere Livets Regler burde han vel nu ved et Par og Seksti Aars Alderen – af Udseende – være i Slægt med en Mumie. Saameget behageligere Overraskelse bereder Brugsch Pascha derfor Publikim som han er – en rigtig tysk Kjæmpeskikkelse. Saaledes ser han ud, den verdensbekjendte Forfatter» (Aftenposten 8. sept 1889)

Mumien havnet deretter i Christiania hvor den ble åpnet 7. oktober 1889 før den pent ble tildekket igjen av anatomikarl Jens Jacobsen. Kongen ønsket å overvære en åpning av mumien, og den ble derfor igjen åpnet 28. mars 1890 i Universitetets Festsal med kongen til stede. Anatomiprofessor J. Lieblein holdt et brennende foredrag.

«Hs. Maj. Kongen fulgte Foredraget med meget Interesse og reiste sig flere Gange forat besigtige Mumien, der aabnedes lidt efter lidt»

«En Del af Mumien, nemlig til Bæltestedet, er nu aabnet, og den øvrige Del, i hvilken Papyrusrullen antagelig ligger, vil blive aabned under Foredraget» (Aftenposten 29. mars 1890)

 

Foto: (c) Kulturhistorisk museum, Oslo

Det var ingen papyrusrull å finne i mumien, men Lieblein konkluderte etter en samlet vitenskapelig undersøkelse, at dette var en kvinne og ikke en «en almindelig Mands» som det ble hevdet på Orientalistkogressen året før. Foredraget og kveldens resultat ble publisert i boken: Forhandlinger i Videnkabs-selskabet i Christiania aar 1890: «Om en af H.M. Kongen til det ethnografiske Musæum skjænket ægyptisk Mumie».

Kvinnen, som er av en bedre familie, har senere blitt gitt navnet Nofret – et passende navn på en vakker og interessant kvinne som vi har vært heldige å bli litt bedre kjent med på grunn av vår nysgjerrighet og tilgang på et spennende kildemateriale.

Publisert 12. okt. 2018 15:09 - Sist endra 5. feb. 2021 08:05