Et påskemysterium

Helt innerst inne i arkivets mørke fant vi en underlig gammel plakat. Det så ut som en tabell, den var skrevet i gotisk skrift og hadde overskriften Talbirdingur. Den utydelige håndskriften så ut til å være en blanding av islandsk og latin. Dette var et mysterium - et ekte påskemysterium.

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Talbirdingur - Påskedagskalender. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

Dokumentet var påført No. 285, og etter noe detektivarbeid fant vi den opprinnelige innførselen i en protokoll påbegynt i 1811  «Fortegnelse over de indsendte Oldsager til Selskabet for Norges Vel». I en foregående oppføring henvises det til et arkivnummer i 1812, som tyder på at dokumentet trolig ble innlevert, og i hvert fall protokollført, hos Antiqvitets Commissionen i 1812. I innførselen var dokumentet beskrevet slik: En Tabel paa Islandsk, hvoraf man lærer, paa hvad Tid Paaske indfalder i en lang Række af Aar».

Journalen med innlevering av påskedagskalenderen ført inn under post nummer 285. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Hilde Sofie Frydenberg

Dokumentet kan kanskje sies å være en påskedagskalender fordi den viser hvilken dato 1. påskedag faller på i perioden 1700-2999. Beregningene er gjort med utgangspunkt i den Gregorianske kalender som i Norge ble innført 1. februar 1700. På Island ble den gregorianske kalenderen først innført den 28. november i samme år. Vi må derfor kunne anta at kalenderen er yngre enn dette, men vi kan ikke finne noen sikker datering – kan dette være å finne i teksten i høyre marg?

Dokumentet ble innlevert av Ole Haraldsen Audal, forhenværende klokker i Røgen Sogn, sammen med åtte andre dokumenter, som svar på oppfordringen fra Selskabet for Norges Vel for å sikre at norske fortidsminner ble værende i Norge og ikke ble sendt til København. Dokumentet var nok ikke spesielt gammelt i 1812, men kanskje har Audal trodd at tabellen var av eldre dato.

Som bildet viser er enkelte av tallene i tabellen skrevet med rødt, men hva betyr det? En foreslått teori er at fargen skiller mellom mars og april måned. Men stemmer det? Stemmer kalenderen i det hele tatt? Den stemmer i år, men hva med for eksempel 2115? Hva med 2715?

Mysterium eller ei, kalenderen er et veldig spennende dokument som befinner seg i arkivet på KHM. Vi får satse på at én dag vil denne kalenderen også bli utdatert, og DA er den en virkelig antiquitet.

galleri
Emneord: Påskedagskalender, Talbirdingur, Antiqvitets Commissionen
Publisert 2. apr. 2015 09:16 - Sist endra 25. mars 2021 11:50