Arktis dag 2022

Velkommen til Arktisk dag på Universitetet i Oslo. Tema for årets arrangement er "Hotspot Arktis: Klimaendringer og geopolitikk".

Arktis er det stedet hvor klimaendringene manifesterer seg først, noe som har dramatiske konsekvenser for alt liv på kloden. Arktis er også et område hvor man er avhengig av samarbeid for å løse utfordringene verden står overfor. Arktisk Dag 2022 retter i år oppmerksomheten på hvordan pågående kriser påvirker Arktis på ulike måter.   

Det vil presenteres perspektiver på klimaendringer og geopolitikk i Arktis, med innledere fra Institutt for geofag, Institutt for statsvitenskap, Institutt for biovitenskap, Nordisk institutt for sjørett, Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum. Det blir også innlegg fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) i forbindelse med deres pågående utstilling i Klimahuset. 

Publisert 23. nov. 2022 08:39 - Sist endret 23. nov. 2022 08:39