Arkeologisk seminar

Tidligere

Tid og sted: 11. des. 2020 14:00, Zoom

Arkeologisk seminar med Marianne Moen (KHM) og Julie Lund (IAKH).

Tid: 13. nov. 2020

Dette arrangementet er dessverre avlyst!

– Med eksempler fra steinalderen. Et arkeologisk seminar med Almut Schülke, KHM og Per Ditlef Fredriksen, IAKH.

Tid og sted: 23. okt. 2020 14:1516:00, Seminarrommet, St. Olavs gt. 29, KHM

Arkeologisk seminar med Håkon Roland, KHM, og Iver B. Neumann, Fridtjof Nansens Institutt.

Tid og sted: 5. mars 2020 14:1516:00, Seminarrom, St. Olavs gate 29

Determinisme og positivisme? Noen vitenskapsteoretiske utfordringer i moderne katastrofearkeologi.

Fotografi av Terje Lodahl.
Tid og sted: 6. feb. 2020 14:1516:00, St. Olavs gate 29

Når fikk homo sapiens språk? Den lingvistiske debatten.

Tid og sted: 26. sep. 2019 14:1516:00, St. Olavs gate 29

Skipsgraver og skipssettinger som uttrykk for bruk av skjoldungemyten i yngre jernalders etablering av kongedømmer omkring Nordsjøen.

Graf
Tid og sted: 17. jan. 2019 14:1516:00, Seminarrommet

Velkommen til arkeologisk seminar. Populasjonsstørrelse og befolkningstetthet er sentrale variabler for å forstå samfunnsutviklingen. De har sterk innvirkning på kunnskapsoverføring, genetisk utvikling, spredning av sykdommer og utvikling av økonomi.