Demografi og dateringer: Med Steinar Solheim

Velkommen til arkeologisk seminar. Populasjonsstørrelse og befolkningstetthet er sentrale variabler for å forstå samfunnsutviklingen. De har sterk innvirkning på kunnskapsoverføring, genetisk utvikling, spredning av sykdommer og utvikling av økonomi.

Graf

I løpet av de siste tiårene har studiet av demografi og populasjonsstørrelser fått fornyet aktualitet i arkeologisk forskning. Dette har medført utvikling i teoretiske og metodiske tilnærminger, og gitt oss ny innsikt i forholdet mellom demografi, klima og kulturelle prosesser.

Det finnes imidlertid få arkeologiske kilder som kan gi direkte informasjon om demografi og populasjonsstørrelser og som er velegnet til å sammenstille ulik romlig og tidsmessig skala. Et eksempel på data som kan legges til grunn for å studere populasjonsstørrelser og som har gitt gode resultater de siste årene, er imidlertid C14-dateringer. 

Nye metoder for å studere populasjon er imidlertid ikke problemfrie, og fokus på store data (C14), store narrativer (aDNA) og sammenligning av proxy data (klima) har gjerne ført til at andre aspekter som er av betydning for populasjonsstørrelser (kjønn) har blitt glemt.

Kommentator

Ingrid Fuglestvedt (IAKH)

Arrangører

Iver Neumann og Lene Melheim

Publisert 7. jan. 2019 08:54 - Sist endret 11. feb. 2021 08:46