Tyd disse runene! – om runer og graffiti fra Finnesloftet på Voss

Med Kristel Zilmer (KHM) og Laima Nomeikaite (NIKU).

Bildet kan inneholde: rav, tre, vann, merker i treverket, rektangel.

Flere tidligere ukjente runeinnskrifter og et stort antall annen graffiti ble oppdaget på Finnesloftet på Voss i årene 2017–2019. Tilsvarende varierte samlinger med middelgraffiti er i norsk kontekst tidligere kjent fra kirkebygninger. Innskriftene fra det profane Finnesloftet utvider vår forståelse av runebruk og andre kommunikasjonsmåter i middelaldersamfunnet.

Dette innlegget løfter fram de ferske funnene  - runeinnskriftene drøftes i sammenheng med andre innrissinger fra loftet, samt historisk graffiti fra andre settinger.

På Zoom

Arrangementet foregår på Zoom.

https://uio.zoom.us/j/68759173533?pwd=bit5Z2RPbkdMdkUzdFpkTlFJSHRHdz09

Publisert 25. mars 2021 08:18 - Sist endret 14. apr. 2021 12:50