En trængslernes historie - en antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen

Yngvar Nielsen var en sentral og omstridt figur i norsk kulturvitenskap og politikk fra 1870-tallet og frem til sin død i 1916.

Bokomslag til En trængslernes historie.

Yngar Nielsen var utdannet historiker og ble professor i etnografi og geografi. I nesten 40 år var han bestyrer ved Etnografisk museum. Han var også sentral i etableringen av Den Norske Turistforening, Det Norske Geografiske Selskab og Norsk Folkemuseum.

Kulturvitenskapens samfunnsformende kraft er et overordnet tema for boken. Yngvar Nielsen var en viktig strateg i sin levetid som har satt dype spor. På tross av dette er han for det meste glemt i dag.

Kom på lanseringen og bli kjent med mannen. Vi viser frem de skjulte sammenhengene bak hans tilsynelatende fragmenterte virksomhet.

Om boken

Boken er redigert av Camilla Ruud og Gro Ween, med bidrag fra Anne Vaalund, Åsmund Svendsen, Rune Slagstad, Mari Hvattum, Sverre Fjellheim, Steinar Pedersen, Arne Perminow, Bjørn Sverre Hol Haugen, Camilla Ruud og Leif Pareli.

Program

  • 17.00: Velkomst ved direktør Håkon Glørstad
  • 17.05: Forlagsdirektør Elisabeth Johansen i Orkana Forlag
  • 17.10: Introduksjon ved redaktørene Camilla Ruud og Gro Ween
  • 17.30: Kommentar til boken ved professor i museologi, Brita Brenna
  • 17.45: Kommentar til boken ved førsteamanuensis ved Museum for universitets og vitenskapshistorie, Jon Kyllingstad
  • 18.00: Bidrag fra boken ved Anne Vaalund
  • 18.15: Bidrag fra boken ved Arne Perminow
  • 18.30: Sverre Fjellheim
  • 18.35: Spørsmål fra salen til forfatterne i boken
  • 19.00: Arrangementet avsluttes

Arrangør

Gro Ween
Publisert 23. jan. 2020 12:19 - Sist endret 15. okt. 2020 08:37