Delingens dilemma – et seminar om åpen forskning

Forskergruppen "Archaeology by proxy" inviterer i samarbeid med KHMs forskningsråd til seminar om åpen forskning.

Delingens dilemma: Et seminar om åpen forskning

«Jeg vil se grunnlagsmaterialet, der dette er mulig», skriver statsviter Tore Wig i en kommentar om deling av forskningsdata i Morgenbladet. Det er mange grunner til at vi trenger åpne data og åpen forskning. Sammen med åpen publisering, baner dette vei for en gjennomsiktig og etterprøvbar forskning som skaper en demokratisering av kunnskap og data.

Forskningsfinansiører, som NFR og ERC, og stadig flere tidsskrift stiller økende krav til forskere om å følge prinsipper om åpen forskning, inkludert metodologisk og empirisk transparens. Enkelte typer data (kvantitative) er kanskje lettere å gjøre tilgjengelig enn andre (kvalitative), og ulike fag har sine egne metoder og tradisjoner for innsamling og deling av data.

Med deling kommer flere dilemmaer. Vil vi ved å legge frem flere data og la andre kikke oss nærmere i kortene, bidra til bedre forskning? Hva skal vi i så fall dele? Hvordan skal vi dele? Når skal vi dele? Skal antropologenes observasjoner og refleksjoner i feltdagbøkene gjøres tilgjengelig? Kan alt som skrives her egentlig deles? Hvordan kan arkeologer dele sin subjektive vurdering av flintteknologi slik at andre kan benytte seg av disse observasjonene? 

Med dette som utgangspunkt inviterer forskergruppen Archaeology by Proxy til et seminar om åpen forskning. Flere humsam-fag har fremdeles en vei å gå for å bli bedre til å dele små og store data, kvalitative som kvantitative. Vi ønsker er å få en bred diskusjon om delingens dilemmaer og praksis for deling på tvers av museets ulike fag og disipliner. Målet med seminaret er å bidra til større bevissthet og refleksjon om prinsippene rundt åpen forskning og at dette i større grad blir en del av forskningsprosessen ved KHM.

Påmeldinghttps://nettskjema.no/a/220804 

Program:

09:45-10:00 Kaffe

10:00-10:15 Velkommen og introduksjon ved forskergruppen

10:15-10:40 Siri Lader Bruhn (Norges Forskningsråd)

10:40-11:05 Magnus Aronsen (UiO): Åpne forskningsdata - muligheter og utfordringer.

11:05-11:30 Daniel Kalvø og Karin Sofie Ytterlid (UB, UiO): Modeller for åpen publisering i 2021.

11:30-11:45 Diskusjon

11:45-12:45 Lunsj

12:45-13:10 Alexander Refsum Jensenius (RITMO, UiO): Hvorfor leder åpenhet til bedre forskning?

13:10-13:35 Isak Roalkvam (IAKH, UiO): Et åpent doktorgradsprosjekt i arkeologi: Motivasjon og gjennomføring.

13:35-14:00 Lars Moksness (Norges sjømatråd): Hva forklarer forskeres intensjon til å publisere åpent, eller ikke?

14:00-14:15 Diskusjon

14:15-14:30 Kaffe

14:30-14:55 Maria Kartveit (Senku, KHM): Mellom lovverk og etikk: Historiske bilder i museumsdatabaser.

14:55-15:20 Hege Damlien (AS, KHM)

15:20-15:45 Diskusjon og avslutning

Arrangør

Archaeology by proxy og KHMs forskningsråd
Publisert 31. aug. 2021 13:58 - Sist endret 12. okt. 2021 13:19