Feiring av forskning ved KHM 2021

KHMs forskningsråd ønsker alle tilsatte velkommen til årets Feiring av forskning ved KHM.

Nettskjema for påmelding

Program:


Fra kl.1130: Mingling og kaffe

kl.1200:

Leder for KHMs forskningsråd Arne Perminow ønsker velkommen

Direktør Håkon Glørstad Sier noen ord

kl.1215-1315: Første bolk

Steinar Solheim modererer:

Øivind Fuglerud: Internasjonalt samarbeid og nye samlinger: Santal-gjenstander i den kommende utstillingen "Arv". (UPS)

Espen Uleberg: Presentasjon av ADED-prosjektet (SF)

Inger Marie Berg-Hansen: Tause vitner eller samfunnsspeil? - Steinalderteknologiens sosiale sider (AS)

kl.1315-1330: pause med kaffe

kl.1330-1430: Andre bolk

Pia Edqvist modererer

Jon Røyne Kyllingstad: I intelligensens tidsalder: Tester og målinger i historisk perspektiv (SENKU)

Susan Braovac og Calin Steindal: Saving Oseberg - What we've learned and where we're heading (SF)

Ingar M. Gundersen: Forskning med lokal forankring. Nytt lys på sagaenes Hundorp. Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp. (AS) 

kl.1430-1500: pause med litt å tygge på

kl.1500-1630: Tredje bolk

Arne Perminow modererer

Ellen Marie Næss: VTM – en ny type forskningsmuseum (VTM-prosjektet)

Justin Kimball og Ruben With: Voxelised Conservation - Supporting conservation of the Gjellestad material with 3D methods (SF)

Dagfinn Skre: Avaldsnes-prosjektet (AS)

Oppsummering og avslutning ved Arne Perminow

 

kl.1630: Takk for i dag -og vi fortsetter med sommerfest !

 

 

 

Kontakt forskningsradgiver@khm.uio.no hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen KHMs forskningsråd ved Arne, Steinar og Pia

 

Publisert 25. mars 2021 14:34 - Sist endret 19. aug. 2021 16:48