Feiring av forskning ved KHM 2021

KHMs forskningsråd ønsker alle tilsatte velkommen til årets Feiring av forskning ved KHM.

Nettskjema for påmelding (kommer)

Foreløpig program:


Fra kl.1130: Mingling og kaffe

kl.1200:

Leder for KHMs forskningsråd Arne Perminow ønsker velkommen

Direktør Håkon Glørstad Sier noen ord

kl.1215-1315: Første bolk

Steinar Solheim modererer:

Øivind Fuglerud: Internasjonalt samarbeid og nye samlinger: Santal-gjenstander i den kommende utstillingen "Arv". (UPS)

ADED-prosjektet: Presentasjon av ADED (SF)

Inger Marie Berg-Hansen: InterCity-prosjektet eller noe om samfunn og teknologi (AS)

kl.1315-1330: pause med kaffe

kl.1330-1430: Andre bolk

Pia Edqvist modererer

Jon Røyne Kyllingstad: I intelligensens tidsalder: Tester og målinger i historisk perspektiv (SENKU)

Saving Oseberg-prosjektet (Susan): Saving Oseberg fase 2 (SF)

Ingar M. Gundersen: Forskning med lokal forankring. Nytt lys på sagaenes Hundorp. Tingstedsprosjektet Hove-Hundorp. (AS) 

kl.1430-1500: pause med litt å tygge på

kl.1500-1630: Tredje bolk

Arne Perminow modererer

Ellen Marie Næss: VTM – en ny type forskningsmuseum (VTM-prosjektet)

Gjellestad - 3D og konservering (SF)

Dagfinn Skre: Avaldsnes-prosjektet (AS)

Oppsummering og avslutning ved Arne Perminow

 

kl.1630: Takk for i dag -og vi fortsetter med sommerfest !

 

 

 

Kontakt forskningsradgiver@khm.uio.no hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen KHMs forskningsråd ved Arne, Steinar og Pia

 

Publisert 25. mars 2021 14:34 - Sist endret 2. juli 2021 14:27