Feiring av forskning ved KHM 2021

KHMs forskningsråd ønsker alle tilsatte velkommen til årets Feiring av forskning ved KHM.

Program kommer.

Vi krysser fingre og tær for at vi innen august kan møtes fysisk og sammen gå videre til sommerfesten etterpå!

 

Kontakt forskningsradgiver@khm.uio.no hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen KHMs forskningsråd ved Arne, Steinar og Pia

 

Publisert 25. mars 2021 14:34 - Sist endret 25. mars 2021 14:34