Feiring av forskning ved KHM 2020

KHMs forskningsråd ønsker alle tilsatte velkommen til årets Feiring av forskning ved KHM.

Program:


Nettskjema er stengt, foredragssalen er fulltegnet.
Zoom-lenke sirkuleres til khm-alle mandag morgen. Velkommen!
 

kl. 1200: Leder for KHMs forskningsråd Arne Perminow ønsker velkommen

kl. 1215 – 1315: Første bolk

Steinar Solheim modererer:

Tea Kristiansen: Gjellestadskipet - fordelen med å dyrke et ikon. Når hele verden følger utgravingen av Gjellestadskipet, gir det oss muligheten til å synliggjøre hele KHMs virksomhet (UPS)

Per Persson: Spännande ting från aDNA-forskningens värld (etterspill av NFR-prosjektet "Pioneers of Northwestern Europe") (AS)

Louis Boumans: hvordan det står til med Saving Oseberg og veien videre (SF)

kl.1315-1330: pause med kaffe

kl. 1330 - 1450: Andre bolk

Pia Edqvist modererer

Maria Kartveit: Meningsfull materialitet: Oscar Mamens fotografier som antropologisk metode (SENKU)

Lars Erik Gjerpe: Dilling - en dynamisk landsby (syntese av et stort forvaltningsarkeologisk prosjekt) (AS)

Hartmut Kutzke: Virtual unwrapping of the Bispegata amulet, a multiple folded medieval lead amulet, by using neutron tomography. (SF)

Knut Christian Myhre: (Prosjektet Forms of Ethics, Shapes of Finance) (SENKU)

kl. 1450-1520: pause med mat

kl. 1520-1630: Tredje bolk

Arne Perminow modererer

Håkon Glørstad Sier noen ord til alle

Klaudia Karpinska: Beaks, Talons, Bones. Birds in the Viking Age Funerary Practices og Astrid Tvedte Kristoffersen: HEAVY METAL AND SILVERY TUNES. Gruvedriftens betydning for byutviklingen på Østlandet i middelalderen (AS)

Letizia Bonelli og Espen Uleberg: Visualisation of 3D models (SF)

Marianne Moen og Svein Gullbekk: Menneskeofring - å ta feiring på alvor (prosjektet Human Sacrifice and Value: The Limits of Sacred Violence) (SENKU)

kl. 1630: Takk for i dag!

 

 

Kontakt forskningsradgiver@khm.uio.no hvis du har spørsmål.

Med vennlig hilsen KHMs forskningsråd ved Arne, Steinar og Pia

 

Publisert 9. mars 2020 16:09 - Sist endret 13. sep. 2020 19:18