Forskningsrådets årsseminar 2022 – åpen forskning

Hva er åpen forskning og hva skal til for å etablere en kultur for åpen forskning i humanistiske fag og samfunnsfag? Hvordan vi skal komme til en ny normal der det vi i dag omtaler som «åpen forskning» kun kalles forskning?

Ulike fag har forskjellige tradisjoner for hvordan forskningsdata og resultater skapes og gjøres tilgjengelige. Hvordan skal vi etablere en kultur for åpen forskning i humanistiske fag og samfunnsfag? Hvordan påvirker forventninger om åpenhet hvordan vi forsker? KHMs forskningsråd inviterer til seminar om åpen forskning og hvordan vi bedre kan integrere dette i museets forskning.

Forskere og fagfolk opplever stadig økte forventninger om at forskningsresultater, forskningsdata og metode skal beskrives, organiseres og arkiveres på en måte som åpner for gjenbruk. Forskningens troverdighet hviler på etterprøvbarhet og kommunikasjon av resultater, og en god rettesnor er dermed å gjøre data og resultater så åpne og tilgjengelige som mulig.

Det er bred enighet blant fagfolk om at deling er et gode og at åpenhet gjør kunnskapsproduksjonen bedre og mer effektiv. Ulike disipliner etterstreber størst mulig grad av etterprøvbarhet og troverdighet, men ulike fag har forskjellige tradisjoner for å generere, dokumentere og gjøre data og resultater tilgjengelige. Samtidig finnes det også gode grunner til at data i flere sammenhenger ikke skal være åpent tilgjengelig sett i lys av personvern eller andre juridiske hensyn. Økte krav og forventning fører med seg nye utfordringer – med deling kommer dilemmaer.

  • Hvor forskjellig er forskernes holdning til åpen forskning og hvordan vi forholder oss til dette i praksis? Hva er forholdet mellom ideal og krav?
  • Hvordan påvirker krav om åpenhet forskningsprosessen og produksjon av data?
  • Hva er egentlig «data», og hvordan og når skal vi dele dette?

KHMs forskningsråd ønsker å rette fokus mot hvordan vi som forskere og museum kan integrere prinsipper om åpen forskning i bredden av museets fag. Vi ønsker en diskusjon om utfordringer med og praksis for deling på tvers av museets fag og disipliner. Målet med seminaret er å bidra til større bevissthet og refleksjon rundt prinsippene rundt åpen forskning og at dette i større grad blir en del av forskningsprosessen for KHMs forskere.

PÅMELDING

 

 

Program:

 

1000: Kaffe

1015: Innledning ved leder for KHMs forskningsråd Steinar Solheim

1030: Bolk 1 (Steinar modererer)

Alexander Refsum Jensenius (RITMO, UiO): Data? Åpen forskningspraksis for ikke-datadrevne fagfelt

Per Pippin Aspaas (UiT): Åpen forskning - et humanioraperspektiv

1145: Lunsj

1230: Bolk 2 (Jon modererer)

Hallvard Bruvoll (IAKH, UiO): Deling av GIS-data: muligheter og utfordringer

Astrid Andersson (UB, UiO): Spesialsamlinger og åpen forskning sett fra biblioteket

Agata Bochynska (UB, UiO): Fram for mer etterprøvbar forskning i humaniora og samfunnsfag

1415: Diskusjon, oppsummering og takk for i dag

1430: Avslutning

 

Arrangør

KHMs forskningsråd
Publisert 25. aug. 2022 10:06 - Sist endret 15. nov. 2022 06:38